Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0


De vergrijzing in Nederland neemt toe en de zorgvraag zal in de komende jaren flink stijgen. Daarnaast staat de beschikbaarheid van kundig zorgpersoneel nu al onder druk door arbeidskrapte. Toch wil de overheid dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen door het bieden van extramurale zorg. Met de inzet van onder andere technologische innovaties kan dit doel worden bereikt.

Technologische innovaties

Er zijn vele technologische toepassingen beschikbaar in het sociaal domein. Er zijn bijvoorbeeld apps, wearables, domotica, e­Health, informatie- en communicatietechnologie (social media), robotica, toepassingen van AR en VR, schermzorg en overige technologische hulpmiddelen. Met behulp van domotica is het mogelijk om zorg op afstand te leveren. Domotica is een verzamelnaam voor intelligente systemen die in huis zijn aangebracht, variërend van een alarmknop tot leefstijlmonitoring via sensoren aangebracht in de woning. Een ware ‘smart home’ waarin het leefpatroon van de cliënt op afstand kan worden gemonitord. Dit verhoogt niet alleen de zelfredzaamheid van de cliënt, maar ontlast ook de mantelzorger. De zogenaamde ‘heupairbag’ past naadloos binnen het preventieverhaal.

Innovaties implementeren

De implementatie van de technologische innovaties is niet een soort big bang waarbij opeens allerlei technieken binnen de zorg kunnen worden toegepast. Het is eerder een stapsgewijs proces waarbij voortdurend innovaties plaatsvinden, die voor een belangrijk deel voortgedreven worden door digitale technologie. Bovendien kan een partij een innovatie niet zomaar in zijn eentje implementeren: vaak zijn er meerdere soorten technologieën en kennis nodig, en dus met betrekking tot andere partijen. Ook moet de innovatie passen binnen de regelgeving, of moet regelgeving juist worden aangepast om de innovatie mogelijk te maken.

Er zijn vele organisaties en initiatieven die zich richten op technologische innovaties om de zorg haalbaar te maken voor de toekomst. De obstakels zullen tevoorschijn komen in de praktijk: wat is de kwaliteit van de toepassing, hoe creëer je draagvlak voor de toepassing (zowel bij de professional als de cliënt) en hoe bekostig je de toepassing? Heeft de toepassing zijn waarde in de praktijk eenmaal bewezen, dan is dit een logische vervolgvraag: hoe kun je de toepassing opschalen?

In dit dossier vind je meer informatie over technologische innovaties.