Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Er zijn vele technologische toepassingen beschikbaar in het sociaal domein: apps, robots, slimme polsbandjes, etc. Wat kunnen deze toepassingen betekenen bij de zorg en ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties? Wat werkt en wat werkt niet? In de praktijk lopen professionals aan tegen vraagstukken zoals: wat is de kwaliteit van de toepassing, hoe creëer je draagvlak voor de toepassing (zowel bij de professional als de burger); en hoe bekostig je de toepassing? Heeft de toepassing zijn waarde in de praktijk eenmaal bewezen, dan is een vervolgvraag: hoe kun je de toepassing opschalen?