Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

In het kader van een gezonder Nederland hebben in 2018 ruim 70 partijen afspraken gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord (NPA). Partijen die hierbij betrokken werden zijn:

  • patiëntenorganisaties

  • zorgaanbieders

  • zorgverzekeraars

  • gemeenten

  • sportbonden

  • bedrijven

  • fondsen

  • onderwijsinstellingen

  • maatschappelijke organisatie

  • de Rijksoverheid

Doelen Preventieakkoord

Het doel van het Preventieakkoord is een belangrijke afname van overgewicht, tabak- en problematisch alcoholgebruik in 2040; gedrag dat verantwoordelijk is voor een groot deel van de landelijke ziektelast.

Volgens een voortgangsrapportage van het RIVM uit 2022, zijn van de tot en met 2021 gestelde doelen (41) in het Nationaal Preventieakkoord (NPA) er 22 behaald. In 2023 werd doorgerekend in hoeverre ambities van het Nationaal Preventieakkoord in 2040 behaald konden worden. Zoals de afspraken nu worden uitgevoerd, blijkt dat het doel van maximaal 38 procent van de volwassenen en 9,1 procent van de kinderen (4 t/m 17 jaar) met overgewicht niet wordt gehaald voor 2040; ondanks de afspraken zal het aantal mensen met overgewicht blijven stijgen. Ook blijkt uit de berekening dat de doelen voor problematisch drinken met de afspraken – een aantal volwassenen dat problematisch drinkt gelijk aan 5% in 2040 – niet worden gehaald.

Het RIVM concludeert dat er extra en stevigere maatregelen zijn nodig om deze gezondheidsdoelen doelen te bereiken. Wat roken betreft blijkt dat het aantal mensen dat rookt in 2040 wél iets verder zal zijn gedaald met de afspraken; echter worden de doelen hiermee nog niet gehaald.

Uit de berekening blijkt dat het aantal mensen dat rookt in 2040 iets verder zal zijn gedaald met de afspraken dan zonder de afspraken. Maar de gestelde doelen worden met de afspraken niet gehaald.