Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd, ook wel extramurale zorg genoemd. Dit valt sinds kort onder de Wmo 2015, terwijl de soortgelijke thuishulp valt onder de Zvw of Wlz. In sommige gevallen dus complex om correct te financieren, en vaak nog lastiger om goed te faciliteren. Het personeelstekort in de zorg verhoogt de werkdruk onder zorgverplegers en marktwerking tussen thuiszorgorganisaties doet de wachtlijsten groeien. Als gevolg hiervan wordt het belang van mantelzorg steeds groter om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen voor een steeds aanzienlijkere groep hulpbehoevende ouderen in de samenleving. Hoe zorgen we voor een gezond thuiszorgveld, nu en over een paar jaar? In dit dossier vindt u relevante beleidsstukken en jurisprudentie over de stand van zaken, alsmede nieuwsberichten en publicaties over huidige ontwikkelingen en vooruitzichten op de toekomst.