Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale zorg of eerstelijnsgezondheidszorg. Thuiszorg levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke, gespecialiseerde verzorging/verpleging. Thuiszorg wordt ook wel wijkverpleging genoemd. Thuiszorg is bedoeld voor oudere mensen die hulp nodig hebben, maar wel thuis willen blijven wonen. En mensen die ziek zijn of een beperking hebben.

Verschillende soorten thuiszorg

Er zijn verschillende soorten thuiszorg namelijk:

  • Verzorging en verpleging thuis; bijvoorbeeld hulp bij douchen, opstaan uit bed en eten. Of verzorging van een wond, stomazorg en medicijnen en injecties geven.
  • Begeleiding in het dagelijks leven; bijvoorbeeld hulp bij de administratie, leren om het huishouden zelf te doen of samen werken aan meer sociale contacten.
  • Hulp bij het huishouden; bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen, koken en de was doen.

De verschillende zorgwetten waaronder thuiszorg valt

Verpleegkundige thuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Huishoudelijke thuiszorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Om in aanmerking te komen voor thuiszorg heeft een zorgbehoeftige een indicatie nodig. De zorgvraag en persoonlijke situatie bepaalt vanuit welke zorgwet de zorg geregeld wordt. Dit wordt door een professionele zorgverlener of indicatiesteller vastgesteld. Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen personen die thuiszorg nodig hebben onder bepaalde voorwaarden zelf hun zorg inkopen.

Onderscheid thuiszorg en mantelzorg

Thuiszorg is hulp door professionele zorgverleners die hier ook voor worden betaald. Mantelzorg is hulp door familie, vrienden, kennissen of buren. Dit gebeurt op vrijwillige basis en deze hulpverleners krijgen hier niet voor betaald.