Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Mensen met een beperking kunnen niet altijd meedoen in de samenleving. Zo is zelfstandig reizen met het openbaar vervoer lastig voor rolstoelers. Of blinde mensen die graag een studie willen volgen. In het VN-verdrag Handicap staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren.

Om het VN-verdrag Handicap geldig te maken (ratificeren) in Nederland, heeft het parlement wetten aangenomen. De Wet gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz). Het kabinet voerde met het programma Onbeperkt meedoen! veel onderdelen uit van het VN-verdrag.

Programma Onbeperkt meedoen!

In 2018 startte de overheid het programma Onbeperkt meedoen!. Het doel van dit programma was om merkbaar minder drempels in de samenleving te hebben waardoor mensen kunnen leven zoals ze dat zelf willen. Het gaat hierbij om zichtbare drempels: op werk, school of bij een restaurant. Maar ook om onzichtbare drempels. Bijvoorbeeld als iemand met een handicap zich niet serieus genomen voelt, omdat de ober niet tegen hem maar tegen zijn vriend praat.

Opbouw van het programma Onbeperkt meedoen!

De ministeries werken met Onbeperkt meedoen! aan 7 thema’s:

  • Bouwen en Wonen: iedereen moet een gebouw in kunnen
  • Werk: meer banen voor mensen met een beperking
  • Onderwijs: alle kinderen naar een school die bij ze past
  • Vervoer: iedereen onderweg
  • Participatie & Toegankelijkheid: van stemhokjes tot sport
  • Zorg en Ondersteuning: minder geregel bij het krijgen van zorg en ondersteuning
  • Rijk als organisatie: de overheid wil het goede voorbeeld geven

Verder zocht het programma Onbeperkt meedoen! verbinding met goede initiatieven in de samenleving die de toegankelijkheid vergroten. Een voorbeeld hiervan is het SamenSpeelAkkoord. Hiermee sloegen veertien partijen, waaronder VWS, de handen ineen om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken.

Het programma Onbeperkt meedoen! was een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie werkte samen met andere ministeries, gemeenten, bedrijven en organisaties en liep over de periode 2018 – 2021, zodat vanaf 2021 mensen met een beperking vaker kunnen meedoen. In dit dossier kunt u de laatste ontwikkelingen en nieuws rondom toegankelijkheid volgen.