Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Gemeente Wassenaar werkt actief aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, waar leeftijd, culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, talenten en beperkingen geen rol spelen. Zowel in de praktijk als in het beleid worden inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat elke inwoner mee kan doen.

Daarom werken we als inwoners, bedrijven, scholen, clubs & verenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeente dit jaar aan een Lokale Inclusie Agenda. De mensen van Inclusionlab helpen ons hierbij.

Werkwijze Plan van Aanpak

Gemeente Wassenaar heeft Inclusionlab gevraagd om een aanpak voor het opstellen van een lokale inclusie agenda. De werkwijze is cocreatief en inclusief. Inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente trekken samen op. Zo ontstaat eigenaarschap, initiatief en ervaring.
Hoe gaan we concreet aan de slag? Om haar werk aan een inclusieve samenleving een sterke basis te geven wil gemeente Wassenaar een goed beeld krijgen van de huidige stand van zaken. Hoe inclusief is de gemeente nu? Wat zijn de ervaringen van inwoners en organisaties?
Waar voldoet beleid, samenleving en dienstverlening van de gemeente aan het VN-verdrag? Wat is de visie op de inclusieve samenleving? Wat zijn concrete actiepunten aan de hand waarvan echt vooruitgang geboekt kan worden? Dit voorstel voor het Plan van Aanpak
bevat verschillende onderdelen om met deze vragen aan de slag te gaan.

Werken aan een inclusieve gemeente doen we samen. Door te luisteren naar mooie voorbeelden en te verkennen waar het juist niet lukt. Door kennis te maken met inspirerende manieren van werken en samen stappen te zetten die inclusie in onderwijs, werk, vrije tijd en de openbare ruimte voor iedereen dichterbij brengen.

Klik hier om dit plan van aanpak te downloaden.