Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Als er een convenant is waar in staat voor welke doeleinden we samenwerken, wat mogen alle partijen dan?

mr. Corrie Ebbers
25 maart 2022

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

Een convenant vorm geen rechtmatige grondslag om gegevens te verstrekken.* Het antwoord op de vraag, met wie en voor welke doeleinden gegevens gedeeld mogen worden, moet gezocht worden in de wet die de verstrekker van de gegevens uitvoert, cq op grond waarvan de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. De Participatiewet kent andere verstrekkkingsbepalingen dan de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Jeugdwet en de Wmo 2015. Zo is ook de politie gebonden aan de limitatieve verstrekkingsbepalingen uit de Wet politiegegevens. * PS: in een enkel geval is in wetgeving expliciet opgenomen dat voor de samenwerking een convenant verplicht is. Zie art. 43c lid 1 - m - Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen.