Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0
Top 5 van Peter2

Peter van den Berg

Na het behalen van mijn propedeuse journalistiek ben ik rechten gaan studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar heb ik mij gespecialiseerd in het staats- en bestuursrecht. Tijdens de afstudeerfase heb ik mij doormiddel van het volgen van vakken aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de (toenmalige) Rijksuniversiteit Limburg gespecialiseerd in het Parlementsrecht, Grondrechten en het Kerkrecht. Na een periode van werken voor de gemeentelijke overheid (via detachering) ben ik in 2004 begonnen als jurist bij de gemeente Oudewater en vervolgens Woerden (tot 2021). In die periode was ik ook politiek-bestuurlijk actief binnen de gemeente Waddinxveen (gemeenteraadslid), diverse gemeenschappelijke regelingen (algemeen bestuurslid) en Provincie Zuid-Holland (Statenlid). Binnen de Hervormde Kerk was ik plaatsvervangend voorzitter en secretaris van de Generale Commissie van Bezwaar, Beroep en Geschillen (zeg maar als ‘kerkrechter’ bij onafhankelijke hoger beroepsinstantie binnen het kerkgenootschap).

Helaas moest ik vanwege het progressieve karakter van de ziekte van Parkinson, een ziekte die bij mij op 39-jarige leeftijd is gediagnostiseerd, op 47-jarige leeftijd stoppen met betaald werk. Arbeidsongeschikt betekent niet dat je niets kunt maar dat je geschikt ben voor een nieuwe roeping in je leven. Voor mij betekent dat ik aan diverse HBO- en WO-instellingen als gastdocent betrokken ben en bij Berghauser Pont als redacteur van de serie Zakboeken Openbaar Bestuur en thans de serie Handboeken Openbaar Bestuur.

Het schrijven of samenstellen van boeken – sinds 2016 – is mede gevolg van de ziekte Parkinson. Zo heeft ieder boek zijn eigen aanleiding en verhaal. Vandaar dat in mijn top-tien niet uit arrogantie maar vanuit eigen kennis, ervaring en betrokkenheid bundels staan waar ik aan mee heb gewerkt. Het werd mijn passie om van ieder terrein waarop ik actief ben geweest een onderscheidende bundel te schrijven. Dat is mij (bijna) gelukt.

In welke volgorde zet je bundel? Ieder boek heeft een eigen waarde, gebruik en betekenis. Daarom heb ik gekozen voor een alfabetische volgorde op basis van de titel.

Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte

Peter van den Berg

Van het samenstellen van deze bundel heb ik persoonlijk veel geleerd. Aan deze bundel hebben meer dan 100 professionals en ervaringsdeskundigen uit Nederland en Vlaanderen meegewerkt. Ieder met zijn of haar eigen kennis, ervaring, perspectief etc. Wat was dat een waardevol en mooi en bijzonder ‘project’ in 2020! Want ja, je staat midden in het leven en opeens krijg je te maken met een chronische ziekte. Hoe ga je daarmee om, als patiënt en als naaste? Deze bundel heeft als doel hoop, troost en perspectief te bieden en bevat daarnaast veel praktische handvatten voor een waardevol leven.

Naast een kennismaking met ziektes als Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), Dementie, Kanker, ziekte van Lyme, Multiple Sclerose (MS), ziekte van Parkinson, Reuma en Spierziekten komen alle kanten van een chronische ziekte aan de orde: werk, relaties, gezin, emoties en financiën:
• Voor patiënten en zieken: herkenning in persoonlijke verhalen. Je moet verder, maar hoe?
• Voor familie en vrienden: begrip en handvatten. Hoe kun je een chronisch zieke steunen?
• Voor collega’s: inzicht in de grenzen aan het functioneren. Wat kun je verwachten van je collega?
• Voor professionals: kennis over de persoonlijke ervaring van een patiënt/ kant van een ziekte. Hoe bied je de meest passende zorg?

Bijbel met uitleg

Als christen wil ik leven tot eer van God, met het oog op het welzijn van mijn naaste en hoe en bij Wie ik het ware geluk kan vinden. De Bijbel geeft mijns inziens daarvoor goede en essentiële richtlijnen en biedt houvast en troost in het dagelijkse leven waardoor onderscheid gemaakt wordt tussen geluk en ongeluk, tussen goed en fout. De Bijbel met Uitleg (BMU) richt zich op jongeren en op gezinnen en ouderen die moeite hebben om de tekst van de Bijbel in de Statenvertaling (oorspronkelijke oudhollandse tekst/taal) te begrijpen. De Bijbel met Uitleg bevat veel uitleg, toepassing, kaarten, beeldmateriaal en tabellen, waardoor de tekst van de Bijbel beter begrepen kan worden en het geheel aantrekkelijk leest.

ISBN: 9789462782419

Een nieuwe uitdaging met Parkinson

Peter van den Berg

Een klein persoonlijk drama ging aan het schrijven van deze bundel vooraf. In januari 2014 kreeg ik de diagnose ‘ziekte van Parkinson’. Tot 1 augustus 2018 heb ik mij er nauwelijks in verdiept. Op die zomeravond viel ik om 22:30 in een strandtent omdat ik door de beperkingen op dat tijdstip moeilijk kon lopen. Toen besloot ik dat ik nog in 2018 een boek over jong en Parkinson wilde schrijven en samenstellen. Het werd februari 2019 met indrukwekkende presentaties aan het Radboudumc en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. aan de bundel werkten zo’n 70 ervaringsdeskundigen en professionals uit Nederland en België samen en zij delen in deze bundel hun kennis en ervaringen met het omgaan met de ziekte van Parkinson.

Bij de ziekte van Parkinson wordt veelal gedacht aan een chronisch-progressieve ziekte bij ouderen. Dat beeld klopt grotendeels. Een relatief beperkte groep krijgt op jonge leeftijd te maken met de ziekte van Parkinson. In de bloei van hun leven worden zij geconfronteerd met een ziekte die langzamerhand steeds meer ‘grip’ op hun leven en het leven van hun geliefden krijgt. Daarbij komen ook vragen wat dit voor gevolgen heeft voor gezin, werk en de toekomst. In dit boek komen vanuit het perspectief van degenen die (op jonge leeftijd) te maken krijgen met de ziekte van Parkinson deze en veel andere onderwerpen en vraagstukken aan de orde.

Helpen bij verlies en verdriet

Manu Keirse

De auteur, de Leuvense emeritus hoogleraar Manu Keirse, heb ik diverse keren ontmoet. Hij is expert op gebied van rouw en verdriet en weet wetenschap te verbinden met warme praktische toepassingen. Het boek is een onmisbare gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet. Helpen bij verlies en verdriet is al vele jaren het basisboek over rouw. Dankzij de talloze concrete tips voor de rouwende én zijn omgeving is het een heel praktisch instrument voor iedereen die met verlies geconfronteerd wordt. Zelf heb ik er veel aan gehad!

Verantwoord handelen

J. Douma 

Het boek ‘Verantwoord handelen’ van professor J. Douma was één van de eerste boeken die ik in mijn studententijd kocht. Aan de hand van een definitie van ethiek wordt uitgelegd wat ethiek eigenlijk is. Uitvoerig komt de vraag aan de orde hoe de Bijbel en het christelijk geloof in onze ethische bezinning rondom praktische en actuele voorvallen gebruikt moet worden. Binnen werk en politiek heb ik hier de afgelopen 30 jaar veel profijt van gehad.

De last van veel geluk

A.Th. van Deursen

Dit magnifieke boek van prof. dr. A.Th. van Deursen gaat over de periode 1555 tot en met 1702, als de bloeitijd van de Nederlandse Republiek voorbij is. Persoonlijk vind ik het ook erg belangrijk dat wij onze geschiedenis kennen. Een geschiedenis die gekenmerkt wordt door strijdt om vrijheid: vrijheid om te leven, vrijheid om God te dienen en vrijheid om een eigen geloof- en levensovertuiging te hebben en praktiseren. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis en cultuur van het ontstaan van de Nederlanden. Een geschiedenis ook die, wanneer we aan andere landen en politieke spanningen binnen en buiten Europa, niet genoeg kunnen waarderen en koesteren.

Handboek raadsleden

Peter van den Berg

‘Mijn’ eerste boek dat uitkwam in september 2017 werd in 2021 geactualiseerd en uitgebreid tot het ‘Handboek Raadsleden’. Mijn eerste boek werd het eerste deel uit de serie Zakboeken Openbaar Bestuur en werd ook het eerste deel in de serie Handboeken Openbaar Bestuur. Bijna 20 jaar ‘persoonlijke’ kennis en ervaring als gemeenteambtenaar, raadslid en statenlid werden omgezet in een praktische bundel. “Komt tijd, komt raad!” Als je eenmaal op een kandidatenlijst bent gekomen, kan het gebeuren dat je op enig moment als fractieadviseur wordt gevraagd of ook daadwerkelijk lid van de gemeenteraad wordt. Dan komt er veel op je af: procedures, veel vergaderingen, debatteren, onderhandelen, samenwerking binnen de gemeenteraad en de fractie en verantwoording afleggen aan burgers en organisaties. Voor zowel nieuwe gemeenteraadsleden of als raadsleden die al langer meelopen blijft dat een hele uitdaging.

Zakboek statenleden

Peter van den Berg

“Peter, een goed naslagwerk bestaat uit tenminste twee delen. U heeft nog een jaar de tijd”, zo sprak de Utrechtse Commissaris van de Koning tijdens de presentatie van het Zakboek Raadsleden in het historische stadhuis van Oudewater (september 2017). Die opmerking zorgde ervoor dat na het Zakboek Raadsleden in mei 2018 het Zakboek Statenleden verscheen. Bijzonder mooi was dat door een na de verkiezingen in maart 2019 alle Statenleden dit boek cadeau kregen. Dat alle Statenleden ‘mijn’ boek kregen en hebben.
Het Zakboek Statenleden biedt volksvertegenwoordigers handvatten bij de uitvoering van hun taken en verantwoordelijkheden. Handige checklists, praktische tips van ervaren Statenleden, Statengriffiers en (oud)Gedeputeerden en tot slot een uitgebreide begrippenlijst maken dit boek tot een unieke gereedschapskist waarmee zowel net gekozen volksvertegenwoordiger als ervaren Statenleden aan de slag kunnen.

Ze horen bij ons?! 

Erik Jan Verbruggen en Peter van den Berg

Samen met Erik Jan Verbruggen vormde ik de redactie van de bundel ‘Ze horen bij ons?!’. Deze bundel geeft inhoudelijk informatie wat pleegzorg is en welke vraagstukken op het bordje van ouders, pleegouders, begeleiders en het netwerk om (pleeg)ouders liggen. De combinatie inhoud, informatie en praktijkverhalen maakt deze bundel uniek. Een concept dat ik eigenlijk bij al mijn ‘boeken’ toepas. Juist die verbinding tussen theorie en praktijk maakt het dat kwaliteit en praktische toepassing hand in hand gaan.

Zie de mens

Manu Keirse  

In dit boek pleit de Leuvense emeritus hoogleraar Manu Keirse voor een andere manier van kijken naar de mens. Een manier die de waarde en waardigheid van mensen centraal stelt. Want pas als we dat doen, kunnen we waarachtig met elkaar omgaan. En dat is misschien wel de echte uitdaging als je zorg wilt dragen voor anderen, in je gezin en je familie, in de opvoeding en in het onderwijs, in de gezondheidszorg en in de zorgverlening, of als leidinggevende in een organisatie. Ik heb van dit boek in persoonlijke contacten heel veel van geleerd, het heeft mij mijn persoonlijke valkuilen laten zien en voor fouten behoed.