Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0
Artikelnummer: 9789013161199 Categorieën: ,
Nederlands |
14 december 2021
Algemene wet bestuursrecht
Tekst & Commentaar

Deze tekstbundel over de Algemene wet bestuursrecht vormt de ideale kennisbron bij een eerste oriëntatie van een zaak of het opstellen van adviezen en processtukken. Deze 12e druk is grondig bijgewerkt met uiteenlopende wetswijzigingen, nieuwe jurisprudentie, komend recht en een volledig commentaar op het Besluit elektronisch procederen.

Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht vormt dé kennisbron bij uitstek voor een korte en overzichtelijke uitleg van de geldende wettekst. Inclusief de belangrijkste rechtspraak en waar nodig aangevuld met literatuurverwijzingen. Onmisbaar voor een eerste oriëntatie op een nieuwe zaak, een advies of processtukken. Gebruikers waarderen de serie vanwege de betrouwbaarheid en actualiteit. In combinatie met de online versie of WebApp is de actualiteit nog groter.

De titel geldt als een veelgebruikte bron om snel en vakkundig antwoord te vinden op vragen over de betekenis en toepassing van artikelen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onderliggende regelgeving.

Sinds het verschijnen van de 11e druk heeft de Algemene wet bestuursrecht diverse wijzigingen ondergaan, die vanzelfsprekend allemaal in deze 12e druk zijn terug te vinden, inclusief commentaar. Zo zijn verwerkt:

– Wijzigingen en aanvullingen van de Awb die voortvloeien uit de Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling Awb, de Wet elektronische publicaties en de Wet amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste bestuursrechtspraak
– Komend recht, waaronder de integrale herziening van afdeling 2.3 over elektronisch bestuurlijk verkeer en afdeling 3.5 over coördinatie van samenhangende besluiten
– Een volledig commentaar op het Besluit elektronisch procederen
– Wijzigingen in het Besluit proceskosten bestuursrecht, inclusief commentaar
– Veel nieuwe jurisprudentie van de hoogste bestuursrechters

Ook is het commentaar op diverse wetsartikelen geactualiseerd naar aanleiding van het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021. Vermeldenswaardig is bovendien dat zowel het Procesreglement bestuursrecht rechtbanken 2021 als de Procesregeling bestuursrechterlijke colleges 2014 integraal in deze uitgave zijn opgenomen. Zo heb je de twee belangrijkste bestuursrechterlijke procesregelingen altijd direct bij de hand.

€264.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Afmetingen 190 X 136 X 56
ISBN 9789013161199
Uitvoering Hardback