Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0
Artikelnummer: 9789013168082 Categorieën: ,
Nederlands |
De continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen

Dit boek richt zich op het raakvlak tussen het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht. Het brengt de arbeidsrechtelijke consequenties van een nieuwe aanbesteding voor een aanbestedende dienst en (potentiële) aanbieder stap voor stap in kaart, benoemt knelpunten en rijkt waar mogelijk oplossingen vanuit het arbeidsrecht én het aanbestedingsrecht aan. Het Europese aanbestedingsrecht levert als onderdeel van het interne marktbeleid een belangrijke bijdrage aan een betere welvaart. Er is ook een keerzijde. Als gevolg van aanbestedingen verplaatst het werk zich vaker tussen verschillende ondernemers, wat consequenties heeft voor de rechtspositie van de werknemers die het betreffende werk uitvoeren. In de continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen staat de afstemming tussen het aanbestedingsrecht en arbeidsrecht centraal. Specifiek richt de titel zich op de vraag in hoeverre de doelstelling om de continuïteit van de arbeidsrelatie te waarborgen bij aanbestedingen wordt verwezenlijkt. De titel benoemt knelpunten en rijkt waar mogelijk oplossingen vanuit het arbeidsrecht én het aanbestedingsrecht aan. Daarmee dient het werk als handboek voor iedereen die zich aan de zijde van de aanbestedende dienst of de (potentiële)aanbieder met aanbestedingen bezighoudt. In deel I wordt het aanbestedingsrecht als uitgangspunt genomen en ingegaan op de wijze waarop Europese aanbestedingen kunnen worden ingezet ter ondersteuning van arbeidsrechtelijke doelstellingen. In deel II ligt de focus op arbeidsrechtelijke regelgeving. Ook de relevantie van cao-bepalingen die verplichten tot overname van personeel bij contractwisselingen komt aan bod. De combinatie van deze twee perspectieven biedt relevante inzichten over de afstemming tussen het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht voor de praktijk. Het probleem van #doorgeschoten# flexibele arbeid staat in Nederland hoog op de agenda. De politiek is op zoek naar mogelijkheden om het vaste arbeidscontract weer de norm te laten zijn. Deze titel geeft inzicht in de mate waarin de werknemers die betrokken zijn bij aanbestedingen op enig moment kunnen beschikken over een vast contract en welke knelpunten zich daarbij voordoen. De publicatie draagt op die manier bij aan de bredere discussie die speelt over de verhouding tussen flexibele en vaste arbeidsrelaties in Nederland. De continuïteit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen is met name relevant voor inkopers en (potentiële) aanbieders van diensten als schoonmaak, catering, beveiliging, thuiszorg en doelgroepenvervoer. Daarnaast is het boek ook in algemene zin interessant voor arbeidsrechtjuristen die interesse hebben in de thema#s overgang van onderneming, het opvolgend werkgeverschap en overnameverplichtingen in cao#s. Het boek geeft een volledig en actueel overzicht (inclusief Europese rechtspraak) op die arbeidsrechtelijke thema#s.

€65.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgeverij Wolters Kluwer
Bezorgtijd Verzending binnen 24 uur.
Taal Nederlands
ISBN 9789013168082
Uitvoering Hardback