Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0
Artikelnummer: 9789013119404 Categorieën: ,
Nederlands |
12 september 2014
Hoofdstukken van bestuursrecht

De zestiende druk van Hoofdstukken is de eerste druk die bij Kluwer verschijnt. De vorige vijftien drukken zijn bij Reed Business Media verschenen.

In deze nieuwe druk is het een en ander veranderd:

Allereerst is de verdeling over grote en kleine letters systematisch bezien. Dat betekent voor studenten het volgende. Men zal – afhankelijk van de instructie door de docenten – de grote letters moeten ‘kennen’, maar het verdient sterke aanbeveling de kleine letters de eerste keer ook goed door te nemen: die geven voorbeelden en verdere uitwerking, waardoor de grote letters meer gaan ‘leven’.

Voor docenten en practici geldt dat ook zij om te beginnen geïnteresseerd zullen zijn in de grote letters. Maar voor meer diepgang en detail zijn voor hen de kleine letters en de noten ten minste zozeer van belang. Daarin veel relevante jurisprudentieverwijzingen en literatuur.

Wetgeving, jurisprudentie en literatuur zijn verwerkt tot mei 2014. De ontwikkelingen sinds de vorige druk, maar ook voortschrijdend inzicht van de bewerkers – soms gestimuleerd door opmerkingen van lezers; zo hebben prof. Rogier van de EUR en zijn vakgroep de nodige opmerkingen ingezonden, met een bijzonder accent op hoofdstuk 10, waarvan wij dankbaar gebruik hebben gemaakt -, hebben tot de nodige aanpassingen geleid.

In hoofdstuk 7 zijn twee extra rechtsbeginselen opgevoerd: het transparantiebeginsel en het verdedigingsbeginsel. De eerste paragrafen van hoofdstuk 10 (handhaving) zijn om didactische redenen ingrijpend geherstructureerd. Bij de hoofdstukken 13 e.v., over rechtsbescherming en schadevergoedingsrecht, gaf de Wet aanpassing bestuursrecht aanleiding om niet alleen de inhoud maar ook de presentatie kritisch te bezien. Dat heeft geleid tot meer maar kortere hoofdstukken met heel wat herschikking (en in totaal wat minder tekst), waarmee de toegankelijkheid heeft gewonnen. Bij het onderwerp nadeelcompensatie moesten huidig en toekomstig recht worden beschreven, nu de nieuwe titel 4.5 van de Awb, Nadeelcompensatie, al wel in het Staatsblad staat maar nog niet in werking is getreden. De planschadevergoeding is niet meer als afzonderlijk onderwerp behandeld, nu de nieuwe Wet ruimtelijke ordening deze in de sleutel van de nadeelcompensatie heeft gezet; de planschadevergoeding kon bij dat onderwerp dus worden meegenomen.

Minder

€112.00

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever Wolters Kluwer Nederland B.V.
Bezorgtijd Verzending binnen 24 uur.
Taal Nederlands
Afmetingen 241 X 171 X 40
ISBN 9789013119404
Uitvoering Paperback