Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0
Artikelnummer: 9789492952929 Categorieën: , , , , Tag:
Nederlands |
31 januari 2023
Toezicht en handhaving in de gezondheidszorg

De Algemene Rekenkamer verwijt toezichthoudende partijen binnen de gezondheidszorg onvoldoende daadkrachtig te zijn bij de aanpak van zorgfraude, onrechtmatige declaraties en hoge winsten, maar tegelijkertijd constateert zij dat de huidige wettelijke kaders hieraan grotendeels in de weg staan. Desondanks merkt zij wel op dat organisaties in het bestaande stelsel meer kunnen doen dan ze nu doen.

Vanuit dat uitgangspunt pogen de auteurs met dit boek de rechtspraktijk behulpzaam te zijn door het juridisch kader uiteen te zetten, waarmee dit boek een handboek vormt voor de rechtspraktijk voor het verrichten van toezicht en handhaving. Een en ander zodat binnen de huidige wet- en regelgeving toezicht en handhaving alsnog op zodanige wijze kan worden vormgegeven dat onrechtmatigheden bij declaraties en uitkeringen van collectieve zorggelden zo effectief mogelijk aangepakt kunnen worden. Zulks om de daarvan uitgaande druk op de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel zoveel als mogelijk weg te nemen.

In dit boek wordt het thema toezicht en handhaving zorgbreed en aldus domeinoverstijgend besproken. Dit betekent dat alle stelselwetten – te weten (1) de Wet langdurige zorg, (2) de Zorgverzekeringswet, (3) de Jeugdwet en (4) de Wmo 2015 – op dit thema worden besproken.

Met bijdragen van mr. A.M. (Sandra) van Beek, mr. dr. R. (Roland) Bertens, mr. C.W.C.A. (Kees-Willem) Bruggeman, mr. drs. S. (Sebastiaan) Garvelink, mr. drs. J. (Jean-Luc) Hooglugt, mr. dr. W.I. (Wouter) Koelewijn, mr. M. (Mariëlle) Melssen-Kruijthof, mr. D. (Denise) Mooij, mr. F. (Frank) Schulmer en mr. dr. B. (Bastiaan) Wallage.

€59.95

Product delen

Specificaties
Docentexemplaar
Over de hoofdredacteuren
Reviews

Specificaties

Uitgever Berghauser Pont Publishing
Bezorgtijd Printing on demand.
Taal Nederlands
Pagina's 176
ISBN 9789492952929
Uitvoering Paperback

Bent u verbonden aan een onderwijsinstelling en wilt u graag van dit boek een gebruikers- of beoordelingsexemplaar ontvangen? Vraag een docentexemplaar aan.

mr. dr. Bastiaan Wallage is advocaat te Utrecht en daarnaast als universitair docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Naast deze werkzaamheden is hij toezichthouder bij diverse zorginstellingen. In 2022 heeft hij zijn proefschrift aan de Universiteit Leiden op het onderwerp ‘het recht op vrije artsen keuze binnen het Nederlandse gezondheidsstelsel’ afgerond.
mr. dr. Wouter Koelewijn is advocaat-partner te Utrecht en gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Na afronding van zijn rechtenstudie aan de Universiteit Leiden is Wouter aan deze universiteit gepromoveerd op een onderzoek naar toepassing van privacy enhancing technologies bij elektronische gegevensuitwisselingsprocessen.