Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Aanbiedingsbrief bij nazending Monitor passend onderwijs mbo

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Monitor passend onderwijs mbo. De monitor bevat de resultaten van een meting uit 2022 naar passend onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De monitor is een bijlage bij het 'Actieplan voorkomen voortijdig schoolverlaten en begeleiden naar een kansrijke toekomst'. Het actieplan had hij de Kamer op 26 oktober 2023 toegestuurd.

23 november 2023

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Datum: 22 november 2023

Betreft: Aanbieding Monitor passend onderwijs mbo

Lees verder

Lees hier de aanbiedingsbrief

Bekijk hier de beslisnota

Zie hier het rapport

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.