Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Aanbiedingsbrief bij verkenning verminderen behandelduur in jeugdzorg

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) biedt de Tweede Kamer een rapport aan met een verkenning naar het verminderen van de behandelduur in de jeugdzorg. 

13 maart 2023

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Datum 13 maart 2023

Betreft Aanbieding rapport Verkenning naar het verminderen van de behandelduur in de jeugdzorg

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u een rapport aan dat in het kader van de voorbereiding van een voornemen uit het Coalitieakkoord tot stand is gekomen. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat vanaf 2024 in aanvulling op de Hervormingsagenda Jeugd extra beleidsmaatregelen in de jeugdzorg worden genomen en dat daarbij onder andere gedacht kan worden aan het normeren van de behandelduur. Uit eerder onderzoek is namelijk gebleken dat jongeren steeds langer in hulp zitten.

Er is door het onderzoeksbureau AEF in beeld gebracht wat mogelijke oorzaken zijn voor de langere behandelduur en op basis daarvan hebben zij in beeld gebracht welke maatregelen mogelijk kunnen bijdragen aan een kortere trajectduur. In het rapport worden tien mogelijke maatregelen beschreven die hier aan kunnen bijdragen, waarvan onder meer in beeld is gebracht wat de maatregel inhoudt, welke partijen betrokken zijn bij de maatregel en wat de opbrengsten en randvoorwaarden zijn.

De bevindingen uit het rapport zullen worden betrokken bij de invulling van de opgaven waar ik voor de jeugdzorg aan werk om te komen tot een inhoudelijk beter en financieel houdbaar stelsel.

  1. Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Maarten van Ooijen

Bijlagen

Verkenning naar het verminderen van de behandelduur in de jeugdzorg

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief verkenning verminderen behandelduur in jeugdzorg

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.