Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo gepubliceerd

Vandaag verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. De cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2019.

Waarstaatjegemeente 8 mei 2020

Hulp bij huishouden groeit het hardst

Landelijk is een aantal opvallende ontwikkelingen te zien. Zo is het aantal Wmo-cliënten in 2019 met 5,3 procent gestegen ten opzichte van 2018. Van de vier hoofdvormen van Wmo is het beroep op hulp bij het huishouden met 6,7 procent het hardst gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019. De overige hoofdvormen lieten de volgende stijging zien: ondersteuning thuis 4,5 procent, verblijf en opvang 1,6 procent en hulpmiddelen en diensten 1,1 procent.

Hoogste inkomens: groei van 29,7 procent

Bij de hoogste inkomensgroep – huishoudens met een inkomen boven de 100.000 euro - steeg het beroep op hulp bij het huishouden het meest: maar liefst 29,7 procent. Daarbij moet aangetekend worden dat het in absolute cijfers om een relatief kleine groep gaat: in totaal om 2.730 personen in het tweede halfjaar 2019. In het algemeen is zichtbaar dat het aantal cliënten met Wmo-voorzieningen bij de hogere inkomens sneller toeneemt dan bij de lagere inkomens. Voor de inkomensgroep 50.000 – 100.000 is die stijging 8 procent en voor de inkomensgroep boven de 100.000 euro 7,3 procent.

Uitsplitsing van hoofdvormen

De nieuwe versie van de GMSD bevat hiernaast nog tal van interessante cijfers voor beleidsmakers en onderzoekers. Nieuw zijn de uitsplitsingen van de hoofdvormen, zo is ondersteuning thuis gesplitst in onder meer dagbesteding en begeleiding. Ook zijn er nu meer gegevens op wijkniveau beschikbaar.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

Over elke deelnemende gemeente vindt u naast deze cijfers binnen de monitor een rapport met grafieken, tabellen en toelichtingen. Daarin staan zowel gegevens op gemeentelijk als op wijkniveau. U kunt het rapport en het wijkprofiel van uw gemeente bekijken op Waarstaatjegemeente. Kiest u dan voor ‘Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein’ en selecteer uw gemeente.

Ruimte voor toelichting

Gemeenten kunnen een feitelijke toelichting geven op hun cijfers in de GMSD. Hierdoor kunnen gebruikers, zoals raadsleden, inwoners en beleidsmedewerkers, de cijfers beter interpreteren en toepassen. In de handleiding vindt u hierover meer informatie.

Over Waarstaatjegemeente

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 355 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo’s maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden.

Bekijk de cijfers hier.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.