Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Datagedreven (samen)werken, hoe doe je dat?

Om te werken met data hoef je - als je de juiste samenwerkingspartners uitzoekt - geen nerd, dataspecialist of onderzoeker te zijn. De data die we met zijn allen verzamelen zijn juist van enorme meerwaarde in ons werk bij de gemeente. Waarom en hoe het (samen)werken met data in het sociaal domein interessant kan zijn, wordt in dit artikel uiteengezet. Ook geven we tips en staan we stil bij de kansen en mogelijkheden voor de toekomst.

24 mei 2022

De introductie van datagebruik in het sociaal domein

De zorgvraag stijgt explosief, en daarmee ook de kosten. Omdat gemeenten deels verantwoordelijk zijn voor de financiële gevolgen, zoeken we naar manieren om te kunnen sturen en om grip te krijgen op de kosten. Steeds meer gemeenten introduceren daarom het datagestuurd en datagedreven werken. Op basis van analyses van cijfers en de input van professionals, wordt beleid ontwikkeld en wordt (bij)gestuurd. Onze gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht hebben op dit terrein, in samenwerking met onder andere het Onderzoekcentrum Drechtsteden, al flinke stappen gezet.

De data worden gebruikt op verschillende (detail)niveaus, waarbij het uitgangspunt steeds de eindgebruiker van de data is. Voor een gemeenteraad, die verantwoordelijk is voor de sturing op hoofdlijnen, worden op basis van data vooral trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Daarnaast wordt aan de hand van monitoring gekeken of de doelstellingen uit het raads- of coalitieprogramma worden behaald. Een professional die op basis van data beleid ontwikkelt, heeft gedetailleerdere informatie nodig om een vertrekpunt te kunnen formuleren, om te kunnen zien of het beleid effect heeft en om te evalueren en bij te sturen. We geven enkele voorbeelden van het gebruik van data binnen het sociaal domein. Welke dat zijn, leest u in het gratis online magazine over datagedreven werken in het sociaal domein.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.