Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

“Een gezonde stad is ook een duurzame stad”

Wat zijn in het kort de belangrijke aandachtspunten binnen de publieke gezondheid? Fred Woudenberg, senior adviseur Leefomgeving bij GGD Amsterdam, is spreker en dagvoorzitter op het middagseminar Een gezonde leefomgeving doe je samen op 13 juni. Hij geeft alvast een voorproefje op die middag.

19 mei 2023

Interviews

Interviews

Wat zijn in het kort de belangrijke aandachtspunten binnen de publieke gezondheid? Fred Woudenberg, senior adviseur Leefomgeving bij GGD Amsterdam, is spreker en dagvoorzitter op het middagseminar Een gezonde leefomgeving doe je samen op 13 juni. In dit interview deelt hij alvast zijn visie op het thema.

Publieke gezondheid is het beschermen van de gezondheid van mensen door het nemen van maatregelen die gericht zijn op de gehele bevolking en kwetsbare groepen daarbinnen. Een belangrijke opgave van de publieke gezondheid is het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen hoog- en laagopgeleide mensen.”

Grote rol voor fysieke leefomgeving

Daarin speelt de fysieke leefomgeving een belangrijk rol, volgens Woudenberg: “De fysieke leefomgeving heeft grote invloed op hoe mensen zich gedragen en hoe gezond dat is. In een stad met heel veel groen, waar mensen alleen kunnen lopen, fietsen of met het OV gaan, waar alleen gezond voedsel wordt verkocht en waar je niet in het openbaar mag roken, leven mensen langer in goede gezondheid.”

Ook ziet hij een sterke relatie tussen gezondheid en klimaatadaptatie: “Een gezonde stad is ook een duurzame stad. Een groene stad waarin mensen veel lopen en fietsen en met het OV gaan, gebruikt minder energie en is beter bestand tegen hitte en overmatige regenval. Als het gezonde voedselaanbod ook grotendeels plantaardig is, lost dat het klimaatprobleem voor een groot deel op.”

Een andere mogelijkheid om een omgeving aangenamer te maken, is volgens Woudenberg het rekening houden met kwetsbare groepen in de ruimtelijke ordening. “Als je een stad aangenaam en gezond maakt voor kinderen en voor mensen in een rolstoel, is hij voor iedereen aangenaam en gezond.”

Gezondheid in de Omgevingswet

En welke instrumenten biedt de nieuwe Omgevingswet dan ten behoeve van de ontwikkeling van een gezonde fysieke leefomgeving? “Voor klassieke milieu-aspecten als luchtkwaliteit en geluid kun je omgevingswaarden vaststellen die strenger zijn dan de wettelijke grenswaarden. Een stad autovrij of autoluw maken kan nu ook al, maar wordt met de Omgevingswet nog iets makkelijker. Voor het sturen op een gezond (en plantaardig) voedselaanbod en een verbod op het roken (en verkopen) van tabak moet het instrumentarium nog verder worden uitgebreid.” 

Een gezonde leefomgeving doe je samen

Fred Woudenberg zal in zijn sessie ‘Gezonde leefomgeving als doel’ tijdens het middagseminar op 13 juni 2023 meer vertellen over publieke gezondheid. Hij legt uit wat publieke gezondheid inhoudt, wat het verband is tussen gezondheid en welzijn, armoede, participatie en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ook zal hij uitweiden over gezond gedrag en de omgeving (denk aan roken, voeding, bewegen) en hoe je gezondheid kunt verbinden aan duurzaamheid, groen, woonopgave, energietransitie en klimaatadaptatie.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.