Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Eerste Kamer akkoord met nieuwe pensioenwet: sociale partners aan zet

Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe pensioenwet, is het de beurt aan sociale partners. Werkgevers en vakbonden zijn aan zet om voor het pensioenfonds in hun sector of bedrijf de wettelijke kaders uit te werken in een pensioenregeling. FBZ zet in op drie punten: inkomenszekerheid, compensatie en een beleidsneutrale overgang.

FBZ 2 juni 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In de sector zorg en welzijn zijn de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling inmiddels begonnen. Inzet van FBZ daarin is behoud van solidariteit, een zo eenvoudig mogelijk en uitlegbaar systeem, het voorkomen van ‘pech- en geluksgeneraties’ en zoveel mogelijk zekerheid voor gepensioneerden. Dit betekent dat FBZ de voorkeur geeft aan het solidaire contract: er blijft sprake van het collectief delen van risico’s. Ook is ze voorstander van ‘invaren’ in het nieuwe stelsel: iedereen gaat volledig over naar de nieuwe regeling en het huidige pensioenvermogen wordt verdeeld over de individuele potjes. Dat voorkomt een ingewikkelde uitvoering met twee systemen naast elkaar en daarmee extra kosten. Ook wil FBZ dat leeftijdsgroepen voor wie de overgang naar het nieuwe systeem extra nadelig is, worden gecompenseerd. En ten slotte vindt FBZ dat er een solidariteitsreserve moet komen, zodat neerwaartse schommelingen in de pensioenuitkering worden voorkomen of gedempt. De komende maanden wordt er verder onderhandeld.

Eerdere overstap

De intentie is om dit najaar een onderhandelingsakkoord te hebben, dat wordt besproken met de leden. Minister Carola Schouten heeft de Eerste Kamer toegezegd de uiterste ingangsdatum van de pensioenwet een jaar op te schuiven naar 1 januari 2028. Toch willen werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn blijven sturen op een eerdere overstap, zodat er nog ruimte is om onvoorziene problemen en eventuele tegenvallers op te vangen.

Minder werknemers die géén pensioen opbouwen

Op voorstel van PvdA en GroenLinks is er in de nieuwe pensioenwet ook aandacht voor de 25 procent werkenden die helemaal geen pensioen opbouwen. Zo krijgen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) straks meer financiële ruimte van de overheid om fiscaal gunstig te sparen voor hun pensioen. Ook moeten de sociale partners ervoor zorgen dat het aantal werknemers dat helemaal geen pensioen opbouwt, wordt gehalveerd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.