Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Europese subsidie beschikbaar voor gelijkheid tussen verschillende genders op de werkvloer

Van 6 mei tot en met 7 juni 2024 kunnen organisaties een subsidie aanvragen voor projecten die op een innovatieve wijze zijn gericht op het stimuleren van gelijkheid tussen mannen, vrouwen of andere genders op de werkvloer. Te denken valt bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van een betere combinatie van arbeid en zorg of maatregelen gericht op loontransparantie en gelijke beloning. In totaal is er € 5,5 miljoen beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).

Rijksoverheid 29 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van arbeidsorganisaties, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Aanvragen worden beoordeeld op basis van een zogeheten subsidietender. Dit betekent dat bij overtekening van het budget de aanvragen in een volgorde worden gezet gebaseerd op de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het projectvoorstel. De best scorende aanvragen krijgen dan eerst subsidie verleend en dit gaat zo door tot het beschikbare budget volledig is benut. Van de ondersteunde projecten wordt 95% van de projectkosten betaald uit het ESF+.

Het ESF+ wordt in Nederland ingezet om mensen die moeilijk aan een baan komen aan het werk te helpen en om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Daarnaast richt het ESF+ zich op het bieden van gelijke kansen voor iedereen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.