Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

FNV: doorbraak over verlagen caseload jeugdbeschermers

FNV Jeugdzorg en werkgevers in de jeugdbescherming hebben een principeakkoord bereikt over het verminderen van de werkdruk bij jeugdbeschermers en het afbouwen van de caseload. Het akkoord betekent na maanden van actievoeren een doorbraak voor de 5.000 jeugdbeschermers, die gemiddeld tweemaal zoveel kinderen en gezinnen bijstaan dan volgens onderzoek maximaal zou mogen.

FNV 21 maart 2023

Foto: FNV

‘Deze afspraken bieden nu eindelijk perspectief voor een sector die volledig door zijn hoeven is gezakt.’

De FNV en de werkgevers van de dertien gecertificeerde instellingen (GI’s) in Nederland zijn overeengekomen dat tussen 1 mei en 1 september 2023 het aantal zogeheten jeugdzorgmaatregelen per jeugdbeschermer wordt teruggebracht met anderhalf. Per 1 januari 2024 moet de caseload verder verlaagd zijn tot 2,5 maatregel per fte en daarna wordt de caseload per 4 maanden verder afgebouwd. Het uiteindelijke doel is dat jeugdbeschermers en jeugdreclassering twaalf kinderbeschermingsmaatregelen onder hun hoede hebben, de zogeheten Significantnorm. De FNV hield vorig jaar een inventarisatie in de sector waaruit bleek dat de jeugdbeschermers gemiddeld het dubbele aantal zaken in beheer hebben.

Enorme doorbraak

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: ‘Dit is een enorme doorbraak. Het afgelopen half jaar hebben jeugdbeschermers duidelijk gemaakt dat de grens niet alleen was bereikt, maar ook ver was overschreden. Zij hebben stapje voor stapje telkens zelf de regie over hun werk teruggepakt. Ze waren bereid om desnoods ook zelf de caseload te verlagen. We zijn enorm trots dat we nu afspraken met werkgevers hebben kunnen maken. Dit geeft de professionals, die al jarenlang een enorm belangrijke sector overeind houden, eindelijk perspectief. Ook voor kinderen en gezinnen betekent het dat ze daardoor meer tijd en aandacht gaan krijgen dan nu het geval is. We gaan eindelijk ruimte maken voor herstel en opbouw.’

Sector aantrekkelijker maken

Op 1 mei is er een inventarisatie van het exacte aantal maatregelen per jeugdbeschermer. Op basis van die meting wordt de caseload vanaf dan gefaseerd verlaagd. Ook zijn er afspraken gemaakt over het verlichten van de administratieve druk en het verbeteren van de werkomstandigheden. Dat is hard nodig om de sector aantrekkelijker te maken en om te voorkomen dat de huidige medewerkers weglopen. Verder wordt de wachtlijst tussen partijen gemonitord. De verwachting is dat die in eerste instantie kan oplopen. Van der Aar: ‘De caseloadverlaging is een noodmaatregel die ervoor zorgt dat er überhaupt nog kwalitatief werk geleverd kan worden. Vanuit hier moeten we de jeugdzorg verder hervormen.’

Overheid aan zet

Voor structurele verbeteringen en ondersteuning van de caseloadverlaging zijn ook gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid aan zet. In een brief aan de Tweede Kamer is door beide overheden al een aantal maatregelen voor de middellange en lange termijn voorgesteld. Een richting die de FNV inhoudelijk kan volgen. Maar er is ook steun nodig voor de noodmaatregelen die nu zijn afgesproken. Bijvoorbeeld door tijdelijk soepeler met voorschriften ten aanzien van wachtlijsten om te gaan. Die steun is er vooralsnog niet. Van der Aar: ‘Het gevoel van urgentie moet zich in Den Haag nog vertalen naar snelheid. We hopen dat wij als vakbond daarin nu het goede voorbeeld geven.’

Leden stemmen

Het akkoord tussen FNV en werkgevers wordt de komende weken voorgelegd aan de leden van de FNV. Zij krijgen tot 6 april om te stemmen. Tot die tijd blijven alle reeds lopende acties doorlopen.

Het gehele onderhandelaarsakkoord vind je hier: onderhandelaarsakkoord-werklastvermindering

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.