Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Gemeenten en aanbieders stoppen met ZIKOS

Uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat de zorg voor kinderen met zeer complexe psychiatrische problemen op de ZIKOS-afdelingen tekortschiet. Professionals, aanbieders, gemeenten en het rijk concluderen daarom dat deze afdelingen definitief gesloten moeten worden.

VNG 19 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Ontbinding van de overeenkomst

Door de uitkomst van het onderzoek van de inspectie worden er geen nieuwe kinderen meer geplaatst op beide Zikos-afdelingen. De VNG, iHUB en Pactum maken op korte termijn afspraken om de lopende overeenkomst met wederzijds goedvinden te ontbinden. Voor de komende periode blijft het ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd (OZJ) beschikbaar om kinderen, naastbetrokkenen en professionals te ondersteunen bij het organiseren van passend (alternatief) aanbod. Met deze inzet willen we ervoor zorgen dat de kinderen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Gezamenlijk optrekken voor noodzakelijke verbeteringen

Kinderen die nu in de JeugdzorgPlus terecht komen moeten eerder worden herkend, beter worden begrepen en eerder en beter worden behandeld. Er is tijd, energie en denkkracht nodig om de hele keten te helpen ontwikkelen: van het versterken van vroegherkenning tot de ontwikkeling van passende jeugdhulp en goed onderwijs in een beschermende omgeving.

De oplossing zit daarmee in het echt luisteren naar kinderen, het bouwen aan een lerend netwerk en het beter ontsluiten, samenbrengen en benutten van de beschikbare expertise. Wij zien dat ook als een noodzakelijke, maar nog verder te ontwikkelen stap in het jeugdhulpdomein.

De stem van kinderen laten horen

De komende periode maakt de VNG bestuurlijke afspraken met aanbieders van gesloten jeugdhulp, het rijk en verwijzers over de verbeteringen van de hulp aan kinderen die nu nog in de JeugdzorgPlus terecht komen. Wij vinden het belangrijk dat de stem van kinderen en naastbetrokkenen wordt gehoord bij de totstandkoming van de afspraken en het realiseren van deze verbeteringen.

Meer informatie

Het onderzoek van de inspectie volgde op het onderzoek 'Eenzaam opgesloten' van Jason Bhugwandass, waarin getuigenissen van kinderen zijn opgenomen. Uit dit onderzoek bleek al dat de situatie op de ZIKOS-afdelingen (Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie) tekort schiet voor deze kwetsbare groep kinderen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.