Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Gunningscriteria inzetten ter voorkoming van zorgfraude

Publieke gelden bestemd voor de zorg, horen ook aan zorg te worden besteed. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Dat blijkt onder meer uit een interessant onderzoek door de Algemene Rekenkamer in 2022 naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding ‘Een zorgelijk gebrek aan daadkracht’. Ook verschijnen hierover regelmatig berichten in de media.

14 juni 2023

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een bekend Nederlands spreekwoord. Maar hoe voorkom je als gemeente dat je een niet-integere zorgaanbieder contracteert? Een waarschuwingenregister waarin gemeenten melding kunnen maken van dergelijke zorgaanbieders bestaat (nog) niet. Daarnaast maken niet-integere zorgaanbieders vaak gebruik van verschillende rechtspersonen, waardoor moeilijk in kaart is te brengen waar het zorggeld heen vloeit. Maar wat kan een gemeente wél doen?

Gunningscriteria inzetten ter voorkoming van zorgfraude

In een aanbestedingsprocedure kan een gemeente zorgaanbieders door middel van gunningscriteria laten concurreren op kwaliteit. Daarbij kan worden gedacht aan het bieden van kwalitatief betere zorg, innovatie of duurzaamheid. Gemeenten kunnen zo vooraf nadenken of zorgaanbieders meerwaarde kunnen bieden door de wijze waarop zij zorgfraude binnen hun organisatie tegengaan. Als dat zo is, kunnen gemeenten ter preventie van zorgfraude een apart gunningscriterium formuleren. Zorgaanbieders worden dan in een vroeg stadium geprikkeld na te denken over welke maatregelen zij kunnen treffen (of al hebben getroffen) om zorgfraude tegen te gaan en op het gunningscriterium zo hoog mogelijk te scoren.

Tijdens de cursus ‘Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders’ op 22 juni 2023, bespreken Sanne Groenwold en Giulia van den Beuken onder andere hoe gunningscriteria kunnen worden ingezet in het kader van zorgfraudebestrijding.

Meer informatie over de cursus Signaleren van zorgfraude en contracteren integere zorgaanbieders

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.