Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

In gesprek met Bertine van Winkel, bestuurder bij SWZzorg

SWZzorg heeft haar Raad van Bestuur uitgebreid. Met voorzitter Jody Cath vormt Bertine van Winkel sinds 1 september een collegiaal bestuur. Van Winkel is daarmee de tweede bestuurder van deze gehandicaptenzorgorganisatie. Zorg&Sociaalweb sprak haar over de grote uitdagingen en het spanningsveld tussen de kwetsbaarheid op het menselijke niveau en de maatschappelijke beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg.

30 september 2022

Bertine van Winkel

Waarom heeft u voor deze nieuwe functie gekozen?

SWZ is een organisatie in de gehandicaptenzorg, waarin we gespecialiseerd zijn in twee doelgroepen: mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) en mensen met een lichamelijke beperking, waaronder mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze mensen zijn vaak een groot deel van hun leven bij ons. Vanuit mijn rol hoop ik eraan bij te kunnen dragen dat we ook in de toekomst de zorg voor deze doelgroepen betekenisvol kunnen blijven organiseren; voor zowel onze cliënten als voor de collega’s die zich hier dagelijks voor inzetten. Ik was al werkzaam bij SWZ vanuit de rol van bestuurssecretaris. Wat me bij SWZ in het bijzonder aanspreekt is de besturingsfilosofie, gebaseerd op het werken vanuit de bedoeling en kernwaarden vakmanschap, vertrouwen en verbinding.

Waar komt uw interesse voor de zorg vandaan?

Iedereen heeft op een bepaald moment zorg nodig. Maar we weten niet altijd wanneer en in welke mate. Op het moment dat je het nodig hebt, ben je vaak kwetsbaar en is het een groot goed dat je je in Nederland (ten opzichte van andere landen) relatief (nog) weinig zorgen hoeft te maken over de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Maar die toegankelijkheid staat onder druk. Juist dat spanningsveld, tussen de kwetsbaarheid op het menselijke niveau en de maatschappelijke beschikbaarheid en betaalbaarheid, maakt de zorg zo interessant.

Wat is voor u de grootste uitdaging in uw nieuwe functie?

De grootste uitdaging is de uitdaging waar we allemaal voor staan. Hoe gaan we invulling geven aan wat goede zorg is, gegeven de huidige en toekomstige omstandigheden? Hoe maken we de zorg toekomstbestendig? De tekorten aan personeel kunnen we niet oplossen, dat is een gegeven. Wat betekent dat voor onze mindset ten aanzien van de kwaliteit van zorg? Wat is de rol van verwanten/mantelzorgers, technologie en sociale innovaties?

Waar ziet u goede voorbeelden om te volgen binnen de zorg?

Op kleine schaal zijn er mooie voorbeelden, ook in onze eigen organisatie. Hier wordt op basis van de vraag van de cliënt technologie ingezet om de kwaliteit van leven te verbeteren. Of het feit dat medewerkers uit zowel de ondersteuning als het primaire proces samen kijken naar een goede verdeling van vakmanschap om daarmee de zeggenschap van de professionals te vergroten.

Op grotere schaal zie ik veel meer de samenwerking tussen organisaties, de gevoelde verantwoordelijkheid om samen naar de maatschappelijke opgaven te kijken in plaats van ieder voor zich. En daarnaast natuurlijk ook de rol voor preventie in het voorkomen van zorgvragen op een later moment. Ieder individu heeft hierin een verantwoordelijkheid en er zou hier ook maatschappelijk meer op moeten worden ingezet.

Als u niet in dit domein werkzaam was, wat was u dan gaan doen? Welk beroep zou u dan hebben gekozen?

Ik kan me niet voorstellen dat ik niet in de zorgsector (of aan de zorgsector gelieerd) werkzaam zou zijn. Maar als ik moest kiezen zou ik organisatiepsychologie zeker een interessante optie vinden. Vanuit mijn interesse naar het handelen van mensen en de dynamieken tussen mensen in organisaties.

Wie of wat inspireert u en waarom?

De vragen en opmerkingen van kinderen en ook van cliënten uit onze organisatie. De verwondervragen die je zelf niet meer stelt, maar je wel tot nadenken aanzetten en leiden tot mooie gesprekken. Gisteren stelde een cliënt de vraag: ‘Waarom gaat al het zorgpersoneel weg? Vinden ze ons niet meer leuk? Want daar zou ik verdrietig van worden’. Dan word je toch even stil.

Welk boek raadt u iedereen aan en waarom?

De meeste mensen deugen van Rutger Bregman, gevolgd door Impact - De kracht van onzichtbare invloed van Genieke Hertoghs en Harrie van den Berg. Hoewel de boeken niets met elkaar te maken hebben, vormen de boeken samen een mooie combinatie. In het eerste boek word je op een inspirerende wijze naar een ander mensbeeld voorgelegd; het tweede boek reikt je tools aan praktijk om daar in de praktijk zelf mee aan de slag te gaan.

Welke eigenschap bewondert u in anderen?

Mensen die vragen stellen vanuit de oprechte interesse in het verhaal van de ander, in plaats van oordelen en uitgaan van aannames. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar probeer het maar eens een dag.

In de rubriek In Beweging  houden wij u op de hoogte van personele wisselingen en promoties binnen het sociaal domein, de zorg- en welzijnssector. Lijkt het u leuk om net als Bertine van Winkel mee te werken aan onze rubriek In gesprek met een beweger? Geef het door via koen@berghauserpont.nl . Wij laten u graag aan het woord! 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.