Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

In gesprek met Robbert Gobbens, bijzonder hoogleraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg

Op 15 september 2022 benoemde Tilburg University Robbert Gobbens als bijzonder hoogleraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg. Deze leerstoel heeft de ambitie om de professionalisering van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg een krachtige impuls te geven. Zorg&Sociaalweb ging met Gobbens in gesprek over zijn nieuwe functie, het personeelstekort en Leer- en InnovatieNetwerken.

28 november 2022

Robbert Gobbens

Waarom heeft u voor deze nieuwe functie gekozen?

Vanaf 2015 ben ik als lector Gezondheid en Welzijn van Kwetsbare Ouderen verbonden aan Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland. Een voorwaarde om een goede gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen te kunnen handhaven of te verbeteren is verdere professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg. De bijzondere leerstoel aan Tilburg Universiteit biedt mij de mogelijkheid hieraan een bijdrage te leveren. De leerstoel sluit ook goed aan op mijn activiteiten binnen de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Binnen V&VN ben ik voorzitter van de afdeling Geriatrie en Gerontologie en lid van de adviescommissie Kwaliteitsstandaarden.

Waar komt uw interesse voor de zorg vandaan?

Ik ben opgeleid als verpleegkundige. Tijdens de stages ontdekte ik mijn interesse in de zorg voor ouderen, in het bijzonder zelfstandig wonende ouderen. Daarom heb ik na mijn opleiding als wijkverpleegkundige gewerkt. Ik denk nog vaak terug aan mensen waar ik toen de zorg voor had. De waardevolle ervaringen die ik toen heb opgedaan heb ik in mijn rugzakje zitten. Ik heb ze goed kunnen gebruiken als docent, en nu als lector en bijzonder hoogleraar.

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen in de sector?

Er zijn meerdere uitdagingen in de zorg. Mijns inziens is de grootste uitdaging het bieden van kwalitatief goede zorg bij een stijgend personeelstekort. Het is belangrijk zorgprofessionals zoals verzorgenden en verpleegkundigen te behouden voor de zorg. We kunnen dit doen door hen meer zeggenschap te geven en ervoor te zorgen dat de werktevredenheid en het werkplezier hoog is.

Waar ziet u goede voorbeelden om te volgen binnen de zorg?

Ik ben erg enthousiast over initiatieven die worden genomen om de zorgpraktijk, het onderwijs en onderzoek dichter bij elkaar te brengen. Deze drie werelden zijn nog te vaak gescheiden. Vanuit mijn lectorschap heb ik het initiatief genomen om Leer- en InnovatieNetwerken (LINs) te implementeren. LINs zijn leergemeenschappen waarin studenten, zorgmedewerkers en docenten in gezamenlijkheid leren in de zorgpraktijk en met elkaar de zorg innoveren. Met als voornaamste doel: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en daarmee ook de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.

Als u niet in dit domein werkzaam was, wat was u dan gaan doen? Welk beroep zou u dan hebben gekozen?

Na mijn middelbare school twijfelde ik of ik een opleiding tot verpleegkundige of docent zou gaan volgen. Ik heb toen gekozen voor de opleiding tot verpleegkundige, maar nadat ik onderwijs ging geven aan collega’s en dat mij erg goed beviel, besloot ik de Eerstegraads Lerarenopleidingen Gezondheidszorg te doen. Het docentschap heb ik jaren met plezier uitgevoerd en ook nu vind ik het nog steeds leuk om les te geven aan studenten Verpleegkunde. Een ander beroep dan verpleegkundige of docent had ik nooit gekozen.

Wie of wat inspireert u en waarom?

Ik ben een enorme voetballiefhebber, dus toen ik deze vraag las dacht ik meteen aan Johan Cruijff. Met zijn houding, uitspraken en charisma zette hij de toon in de voetbalwereld.

Welk boek raadt u iedereen aan en waarom?

Ik lees veel artikelen in vaktijdschriften en wetenschappelijke Journals. Aan het lezen van boeken kom ik weinig toe. Als ik een boek lees – meestal tijdens vakanties – dan kies ik een boek waarbij ik heerlijk kan ontspannen. Het zijn dan vooral thrillers van de Britse schrijvers Matthew Arlidge en Robert Bryndza.

Welke eigenschap bewondert u in anderen?

Ik hecht erg aan eerlijkheid, betrouwbaarheid en gedrevenheid. Als anderen die eigenschappen bezitten, werk ik daar graag mee samen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.