Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

Jeugdbescherming: nog altijd zorgen maar ook lichtpuntjes

Vandaag publiceerden de IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid voor de 2e keer ‘Signalen jeugdbeschermingsketen’. De VNG herkent de punten van aanhoudende zorg, tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat de inspecties met het Toekomstscenario ook positieve ontwikkelingen zien voor de langere termijn.

VNG 8 juni 2023

Te veel kinderen moeten lang wachten op hulp

We delen de door de inspecties genoemde punten van zorg. Te veel kinderen over wie een beschermingsmaatregel is uitgesproken, moeten lang wachten op een vaste jeugdbeschermer en op specialistische jeugdhulp. Het signaal dat de druk op de jeugdbeschermingsketen steeds meer voelbaar wordt in de lokale teams strookt met de signalen die we van onze leden krijgen.

Positieve ontwikkelingen

De inspecties zien echter positieve signalen voor de middellange en lange termijn. Er is een principeakkoord over de Hervormingsagenda Jeugd en er zijn positieve ontwikkelingen in de proeftuinen van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

De nieuwe manier van werken in de proeftuinen draagt merkbaar bij aan het gezamenlijk volbrengen van de taak richting de gezinnen. In de gesprekken met de inspecties geven de proeftuinen aan dat het aantal ondertoezichtstellingen (OTS’en) bij sommigen van hen al aantoonbaar lager ligt sinds de start. Ook is de cliënttevredenheid hoog.

Lerende houding, samenwerking en lef

Tegelijkertijd waarschuwen de inspecties dat zij nog ontwikkelopgaven zien die om uitwerking vragen voordat een landelijke uitrol van het Toekomstscenario mogelijk is. De inspecties signaleren ook dat het in de praktijk van de proeftuinen lastig blijkt om bestaande werkwijzen van de verschillende organisaties los te laten en te komen tot gezamenlijke vernieuwde werkwijzen. Dit vraagt van professionals en bestuurders een lerende houding, samenwerking én lef om te komen tot een echte cultuuromslag. 

Zolang de acute problemen in de jeugdbeschermingsketen voortduren, publiceren de inspecties deze signalen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.