Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Kwaliteitskader Werken aan veiligheid verlengd

De geldigheid van het kwaliteitskader 'Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten' en bijbehorende zelfscan is met onbepaalde tijd verlengd. Hier hebben de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid in februari mee ingestemd.

VNG 28 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Evgen Prozhyrko_iStock_via Getty Images

Het gaat hier om veiligheid in afhankelijkheidsrelaties (huiselijk geweld en kindermishandeling). Vormen van huiselijk geweld zijn kindermishandeling, ouderenmishandeling, schadelijke traditionele praktijken zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking (‘vrouwenbesnijdenis’) of huwelijksdwang, partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen (ook psychische mishandeling en stalking).

In dit bericht informeren we over de besluiten van de VNG-commissies en over het vervolgproces.

Besluiten VNG-commissies

In november 2019 stelden de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten en bijbehorende zelfscan vast. Besloten werd tot een geldigheid tot en met december 2021. Na consultering van de ambtenaren en de wethouders van de centrumgemeenten vrouwenopvang hebben deze commissies in februari 2022 ingestemd met:

  • Het voorstel om de geldigheid van dit kwaliteitskader (en bijbehorende zelfscan) met onbepaalde tijd te verlengen en om elke 2 jaar te beoordelen of actualisatie nodig is.

  • Het voornemen van het VNG-bureau om in de tweede helft van dit jaar te starten met de evaluatie en actualisatie van het kwaliteitskader.

Vervolgproces

In overleg met onze mede-opdrachtgevers van het programma Geweld hoort nergens thuis en het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (de ministeries van VWS en J&V) bepalen we wanneer de evaluatie en actualisatie van het kwaliteitskader worden opgepakt. Bij deze actualisatie worden gemeenten, de Associatie Wijkteams en andere relevante partijen betrokken. Ontwikkelingen inzake het toekomstscenario, toegang, en andere relevante trajecten worden hierin meegenomen.

Meer informatie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.