Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Minister Schouten verbetert de Banenafspraak

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat is het doel van de Banenafspraak, waarvoor minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) verantwoordelijk is. Vandaag kondigt zij extra stappen aan om de Banenafspraak te verbeteren.

Rijksoverheid 7 juni 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het is voor mensen met een arbeidsbeperking niet vanzelfsprekend dat zij een baan vinden bij een reguliere werkgever. Om die reden is in het sociaal akkoord van 2013 de Banenafspraak in het leven geroepen, een afspraak tussen overheid- en marktwerkgevers om 125.000 extra banen te realiseren voor 2026. Tot eind 2021 zijn er 73.000 extra banen gerealiseerd. Minister Schouten is ervan overtuigd dat het beter moet én kan. Daarom zet zij concrete stappen richting verbetering. In een brief aan de Kamer schrijft de minister onder meer dat er meer mensen tot de doelgroep Banenafspraak gaan behoren, dat loonkostensubsidie mogelijk wordt voor mensen in de WIA en dat mensen die al tot de Banenafspraak behoren maar nog niet werken, actief in beeld worden gebracht. Ook gaan we het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak indienen.

Minister Schouten: 

Werken is voor veel mensen een ontzettend belangrijk deel van het leven. Het biedt bestaanszekerheid, vergroot het sociale netwerk en het draagt bij aan een gevoel van eigenwaarde. Zeker mensen met een arbeidsbeperking, die al voor veel zaken in het leven moeten knokken, verdienen een eerlijke kans op een baan. Vele werkgevers bieden al werk. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor. Maar, het kan absoluut beter. Juist ook bij de overheid. Die stap voorwaarts moeten we gezamenlijk zetten. Deze maatregelen dragen daaraan bij.

Matching verbeteren

Met enerzijds onder andere het verbreden van de doelgroep en het beter in beeld brengen ervan, en anderzijds het bieden van de banen, zijn we er nog niet. Immers, niet alle banen zijn geschikt voor iedere persoon. Daarom zijn met werkgevers en de uitvoering nieuwe afspraken gemaakt om de matching verder te verbeteren.

Bijlage

Brief Tweede Kamer - Versterken banenafspraak en bijbehorende ondersteuning

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.