Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Nieuw landelijk sociaal plan voor jeugdzorg gesloten

De vakbonden FBZ, FNV en CNV hebben na intensieve onderhandelingen met de werkgevers afspraken gemaakt over een nieuw landelijk sociaal plan jeugdzorg. Dit plan zal het sociaal plan in de huidige cao vervangen. Het nieuwe sociaal plan bevat belangrijke afspraken over onder andere de begeleiding bij reorganisaties, scholing en ontwikkeling en behoud van werknemers voor de sector. Dit alles met als doel de continuïteit en kwaliteit van de jeugdzorg voor de toekomst te blijven borgen.

FBZ 21 juni 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Over het algemeen worden sociaal plannen op instellingsniveau gesloten tussen werkgevers en vakbonden. In een sociaal plan wordt beschreven wat de rechten en plichten van werkgevers en werknemers zijn voor het geval zich een organisatieverandering voordoet. Doel is de personele gevolgen dan tot een minimum te beperken.

Behouden van werknemers

In het landelijke sociaal plan is onder andere afgesproken dat er geen sprake zal zijn van gedwongen ontslagen. Als de functie van een medewerker wegvalt wordt er gezocht naar een andere passende functie. Daarmee zetten partijen in op behoud van werk voor werknemers.

Nieuw werk

Er zijn afspraken gemaakt over zogeheten pre-mobiliteit. Dat betekent dat de werkgever al met medewerkers in gesprek gaat over passend werk (en faciliteiten daarvoor biedt) als deze voorziet dat er een organisatiewijziging aankomt.

Het FBZ-bestuur buigt zich komende dagen over de afspraken. Leden van FBZ-verenigingen die in de jeugdzorg werkzaam zijn, ontvangen binnenkort meer informatie en een stemlink om hun stem uit te brengen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.