Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Nieuwe versie landelijk Wmo-voorspelmodel

Het Wmo-voorspelmodel voorspelt het aantal gebruikers per Wmo-categorie voor de komende vijf jaar. Het instrument voorziet gemeenten in hun behoefte aan meer sturingsinformatie in het sociaal domein. De voorspelde waarden van 2021 zijn nu naast de feitelijke cijfers gelegd en de betrouwbaarheidsscore is hoog.

VNG 7 juli 2022

Het Wmo-voorspelmodel werkt met cijfers van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), die worden aangeleverd door gemeenten zelf. Algoritmen rekenen de getallen door en komen zo tot een prognose van vijf jaar per Wmo-categorie. Zo wordt voor gemeenten inzichtelijk hoeveel inwoners de komende jaren gebruik gaan maken van bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en ondersteuning thuis. De informatie is beschikbaar op gemeente- en op wijkniveau.

Het Wmo-voorspelmodel is een initiatief van de gemeente Den Haag. In samenwerking met gemeenten ontwikkelde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het tot een landelijk model dat sinds januari 2022 beschikbaar is voor alle gemeenten.

Gevalideerd en geactualiseerd

In mei 2022 kwamen de Wmo-cijfers beschikbaar voor 2021. Deze werden naast de voorspelde cijfers gelegd en de resultaten waren zeer positief. De voorspellingen vertoonden slechts lichte afwijkingen van de daadwerkelijke cijfers. Na deze validatie zijn de nieuwe data verwerkt in de algoritmen van het Wmo-voorspelmodel. Ook de aantallen voor de bevolkingsprognose zijn bijgewerkt. Gemeenten kunnen nu de verwachtingen tot en met 2026 bekijken.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van het Wmo-voorspelmodel wordt onder andere gemeten volgens de mean absolute percentage error (MAPE). Dit is een methode voor het berekenen van de nauwgezetheid (en dus betrouwbaarheid) van een voorspellend model. Het toont de gemiddelde percentuele afwijking tussen de feitelijke en de voorspelde waarden. De MAPE van de vernieuwde versie van het Wmo-voorspelmodel laat een verbeterde prestatie zien vergeleken met de vorige versie. Een heel mooi resultaat! Meer informatie over de MAPE is te vinden in het colofon van het voorspelmodel, in de handleiding.

Verder onderzoek

Eind 2022 volgt een uitgebreide evaluatie van het landelijke Wmo-voorspelmodel. Dan is ook meer bekend over twee punten die naar boven kwamen bij de validatie. Zo voorspelde het model voor een aantal gemeenten een stijging terwijl de feitelijke cijfers een daling liet zien. En door de verplaatsing in de GSMD van de subcategorie Overige maatwerkvoorzieningen naar de hoofdcategorie Overig, was voor 18 procent van de gemeenten geen correcte voorspelling mogelijk voor de hoofdcategorie Ondersteuning thuis. Mocht het nodig zijn, dan volgt aanpassing van het model op deze twee punten later dit jaar. Tot die tijd kan het Wmo-voorspelmodel gewoon gebruikt worden.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.