Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Participatie van ouders en jeugd bij ontwikkelen steunpunten voor passend onderwijs

Er is een start gemaakt met het inrichten van steunpunten voor passend onderwijs bij samenwerkingsverbanden. Van alle samenwerkingsverbanden wordt verwacht dat zij een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de minister toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer met als doel passend onderwijs te verbeteren. Van groot belang voor onze achterban is dat bij de vormgeving en uitvoering van de steunpunten ouders en de jeugd worden betrokken. Ieder(in) heeft lang gepleit voor meer participatie en is blij met dit lobbyresultaat.

Iederin 20 juli 2021

Ouder- en jeugdsteunpunten in elk samenwerkingsverband

Een werkgroep van vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, ouderorganisaties en jongerenorganisaties werkt op dit moment aan een praktische leidraad voor de vorming en organisatie van de ouder- en jeugdsteunpunten. De werkgroep stemt regelmatig af met de eigen achterban, maar haalt ook input op bij andere partners zoals onderwijsconsulenten.

De leidraad geeft aan welke functies de ouder- en jeugdsteunpunten moeten vervullen, welke niet en aan welke voorwaarden de steunpunten moeten voldoen.

Het streven is om de leidraad in september aan te bieden aan alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf dat moment kan de vorming van ouder- en jeugdsteunpunten in heel het land verder opgepakt worden.

Participatie van ouders en kinderen in het passend onderwijs

Het VN-verdrag Handicap zegt Niets Over Ons Zonder Ons. Bij de uitvoering van het verdrag is de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar. Sterker nog, de overheid en organisaties zijn verplicht ervaringsdeskundigen te betrekken.

Ieder(in) vindt het daarom belangrijk dat direct belanghebbenden worden betrokken bij het bedenken van vormen van dienstverlening waar zij gebruik van gaan maken. Zoals bij het oprichten van ouder- en jeugdsteunpunten voor passend onderwijs. Als je iets ontwerpt dan moet de gebruiker vanaf het begin worden meegenomen om mee te laten denken.

Actief worden in jouw regio?

Ervaringsdeskundige ouders en oudernetwerken kunnen zich nu al melden als zij een rol willen vervullen bij de oprichting van het ouder- en jeugdsteunpunt in hun regio. Zij kunnen zich o.a. aanmelden bij Ieder(in): g.boezaard@iederin.nl. Wij zorgen voor de verbinding met de organisatie.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.