Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Plan voor effectieve jeugd- en gezinsbescherming

In deze update over het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming: na de internetconsulatie en het RSJ-advies maken we ons op voor de volgende fase. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd via een brief naar aanleiding van het wetgevingsoverleg (WGO) Justitie en Veiligheid op 29 november.

VNG 24 november 2021

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een gezamenlijk programma van de ministeries van J&V en VWS en de VNG. De aanleiding is evident: het systeem van jeugdhulp en jeugdbescherming piept en kraakt. Kinderen en gezinnen voelen zich niet altijd voldoende gehoord en gezien, de achterliggende problematiek bij gezinnen krijgt te weinig aandacht, en professionals staan onder grote werkdruk. Er worden kansen gemist om deze problematiek, die veelal op ouder- en gezinsniveau ligt, in samenhang op te lossen.

De eerste fase

Het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming (rijksoverheid.nl) is op 30 maart 2021 naar de Tweede Kamer verzonden door de bewindslieden van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn & Sport, mede namens de VNG.

Daarop volgde een internetconsultatie, waarop wij ruim 80 reacties ontvingen. Naast de internetconsultatie hebben ervaringsdeskundigen en professionals van verschillende organisaties in dialoogsessies hun inzichten gedeeld. Ook heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) adviezen gegeven om het Toekomstscenario te verbeteren. Daarnaast hebben we zes voormalige pilotregio’s gevraagd een plan uit te werken voor het beproeven van het Toekomstscenario. De wijkteams en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en Veilig Thuis-organisaties (VT) werken in de proeftuinen samen aan veiligheidsvraagstukken in gezinnen en huishoudens. Er wordt nauw samengewerkt met de partijen in het sociaal domein en de gespecialiseerde jeugd en volwassenorganisaties, in verbinding met het zorg- en het veiligheidsdomein.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.