Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Pleegzorg en corona: maatregelen op een rij

De coronacrisis raakt iedereen. Maar voor pleeggezinnen, met vaak volle agenda’s, is het extra complex. Doordat deze situatie onverwacht is ontstaan, zijn er nog veel dingen onduidelijk. Toch proberen we de informatie die nu bekend is voor jullie op een rijtje te zetten.

NVP 17 maart 2020

Omgangsregelingen

Pleegkinderen houden recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen. Maar in veel gevallen zal de omgangsregeling in ieder geval de komende drie weken, tot 6 april, niet doorgaan. Hoe belangrijk ook, omgangsregelingen zijn niet van vitaal belang.

We weten dat er gecertificeerde instellingen zijn die ouders vragen om in te stemmen met het opschorten van de omgangsregeling, om te voorkomen dat iemand gezondheidsrisico’s loopt of het coronavirus verder verspreidt. Hiervoor hoeft geen verzoek ingediend te worden bij de rechtbank: aanpassingen van (begeleide) omgangsregelingen zijn niet urgent en daarom kan er op dit moment geen verzoek worden ingediend.

Je kunt natuurlijk wel zoeken naar alternatieven voor de bezoekregeling, zoals skypen, facetimen of op een andere manier videobellen. Dat kan met meerdere personen tegelijk, zodat ook de jeugdbeschermer kan deelnemen en kan bijsturen waar nodig.

In uitzonderlijke situaties kun je met alle betrokkenen andere afspraken maken om de omgangsregeling door te laten gaan. Doe dit in goed overleg met iedereen die betrokken is bij de omgangsregeling en houd je aan de actuele richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat er geen omgang plaats kan vinden als één of meer van de betrokkenen (milde) verkoudheidsklachten hebben. Als er geen klachten zijn, wordt aangeraden om gepaste afstand (anderhalve meter) te houden. Als er kwetsbare mensen met een zwakke gezondheid bij de omgangsregeling zijn, vraagt dat natuurlijk om extra voorzichtigheid!

Contact met hulpverleners

Jeugdzorg en pleegzorg lopen ook tijdens deze periode door. Jeugdzorg is van vitaal belang en zal de komende tijd zoveel als mogelijk doorgaan. Maar ook jeugdzorgorganisaties nemen maatregelen.

De verwachting is dat de jeugdzorgorganisaties zo snel mogelijk besluiten zullen nemen over hun werkwijze en dit aan je laten weten. Mocht je hierover geen informatie krijgen, kijk dan op de website of daar al meer informatie staat. Neem bij vragen contact op met je pleegzorgbegeleider, hij of zij kan je verder informeren en op de hoogte houden.

Ook bij het contact met hulpverleners zullen de richtlijnen van het RIVM het uitgangspunt vormen. Met deze beperkingen zullen de organisaties proberen hun werk zo goed mogelijk voort te zetten. Bijeenkomsten zoals trainingen in groepen zullen afgezegd of uitgesteld worden, maar hulpverleners blijven bereikbaar. Samen met de hulpverleners kun je bepalen of en hoe afspraken zoveel mogelijk door kunnen gaan, bijvoorbeeld telefonisch of via videobellen.

Therapie en aanvullende hulp

Niet alle geplande therapieën zullen de komende tijd door (kunnen) gaan. Soms gaat het om therapie waar je lang op hebt gewacht of die enorm hard nodig is. Is de impact van het wegvallen van de therapie of andere aanvullende hulp zo groot dat het voor problemen zorgt binnen je gezin, probeer dan zo snel mogelijk in gesprek te gaan met je pleegzorgbegeleider. Zoek samen naar een alternatief om bijvoorbeeld een breakdown te voorkomen. Laat weten wat jij nodig hebt, zodat jullie samen een oplossing kunnen zoeken. Als je behoefte hebt aan iemand die met je meedenkt, kun je ook contact opnemen met onze helpdesk.

Sluiting scholen en kinderopvang

Nu scholen en kinderopvanginstellingen gesloten zijn, komt de opvang voor pleegkinderen neer op de pleegouders. Want pleegzorg valt niet onder de definitie van 'cruciale beroepen'. Dat kan het risico op crisissituaties, en in het uiterste geval zelfs breakdown, vergroten. Pleegzorgorganisaties doen hun best om pleegouders hierin te ondersteunen waar nodig en soms denken gemeenten hierin ook mee. Probeer zo snel mogelijk in gesprek te gaan met je pleegzorgbegeleider als zo'n situatie zich voordoet en zoek samen naar een alternatief.

Rechtszaken

Met ingang van 17 maart zijn de rechtbanken en gerechtshoven gesloten in verband met de uitbraak van het coronavirus. Urgente en spoedeisende zaken gaan wel door. Ondertoezichtstellingen worden behandeld als ze spoedeisend zijn, maar daarvoor vindt geen fysieke zitting plaats: de betrokken partijen worden telefonisch gehoord. Voor zittingen over verlenging van de OTS geldt dat partijen worden afgebeld en dat er een overbruggingsbeslissing wordt genomen. Als het gaat om verlenging van een uithuisplaatsing in een open instellingen, dan wordt een korte overbruggingsbeslissing genomen. Als het nodig is, worden de partijen telefonisch gehoord. Bij verlenging van uithuisplaatsing in een gesloten instelling geldt dat partijen worden afgebeld en dat er telefonisch wordt gehoord.

Waar mogelijk zullen rechtenbanken voor de rechtszaken die doorgaan gebruik maken van videoconference of tele(fonisch) horen. Als het nodig is om naar de rechtbank te komen, zullen passende maatregelen getroffen worden.

Zoals we hierboven al schreven, zijn aanpassingen van de (begeleide) omgangsregeling niet urgent. Hiervoor kan op dit moment geen verzoek worden ingediend bij de rechtbank.

Blijf gezond en houd je aan richtlijnen

Deze situatie is voor iedereen nieuw en zal van ons allemaal aanpassingen en maatwerk vragen. Houd je aan richtlijnen om gezondheidsrisico’s te vermijden en het virus niet verder te verspreiden. Overleg met hulpverleners, ouders en familie van je pleegkind en andere betrokkenen over wat mogelijk is en laat weten wat jij als pleegouder nodig hebt om goed voor je pleegkind te kunnen zorgen.

Wat kom jij als pleegouder tegen en wat is voor jouw pleeggezin de grootste uitdaging nu bijna alles platligt door het coronavirus? Laat het weten op onze facebookpagina, zodat we jou en andere pleeggezinnen zo goed mogelijk kunnen helpen in de komende tijd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.