Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Proeftuin aanpak malafide zorgaanbieders officieel van start

De regio’s Hart van Brabant en Twente namen samen met de VNG het initiatief voor de proeftuin aanpak zorgfraude. Het Rijk steunt deze proeftuin met € 1,6 miljoen voor 3 jaar. Op woensdag 14 december gaf minister Conny Helder van VWS in het ROC van Twente in Hengelo het officiële startsein.

VNG 15 december 2022

Een nog betere aanpak

‘Kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van zorg moeten erop kunnen vertrouwen dat die zorg kwalitatief goed is en dat het zorggeld juist wordt besteed’, stelt wethouder Marcelle Hendrickx van Tilburg. De regio’s Hart van Brabant en Twente boekten de afgelopen jaren al succes met de aanpak om malafide zorgaanbieders buiten de deur te houden. Toch moet de aanpak volgens Hendrickx en haar collega Eugène van Mierlo van Almelo nog beter.

Goed op weg

Met de nieuwe inkoopstrategie van Hart van Brabant, de sterkere screening van zorgaanbieders in Twente en het onderwijzen van young professionals in de zorg over het herkennen van en omgaan met misbruik en fraude in de zorg, zijn beide regio’s al goed op weg. Juist door deze intensieve aanpak zien beide regio’s waar nog winst valt te behalen. 

Thema’s proeftuin

In de proeftuin gaan de regio’s nieuwe werkwijzen ontwikkelen om de kans op kwalitatief goede zorg voor inwoners te vergroten en malafide zorgaanbieders sneller en effectiever te weren. Dat doen ze op basis van 3 thema’s: 

•    Samenwerking tussen zorgaanbieders onderling en met andere partners, zoals gemeenten en zorgkantoren;
•    Het vooraf screenen van zorgaanbieders;
•    Het vergemakkelijken van het delen van informatie tussen partners onderling over malafide zorgaanbieders en misstanden in de zorg.

‘Terwijl zorgfraudeurs en -criminelen torenhoge winsten opstrijken zijn kwetsbare mensen het slachtoffer. Deze louter op geld beluste ondernemers moeten we, net als criminele netwerken, vroegtijdig de pas afsnijden’, benadrukt Van Mierlo. 

Landelijke toepassing

De VNG ondersteunt de proeftuin met zogeheten fieldlabs. Daarmee zorgt de VNG ervoor dat andere gemeenten kunnen profiteren van de kennis die de regio’s in de proeftuin opdoen en ontwikkelen en dat innovatieve ontwikkelingen bij andere gemeenten in de proeftuin worden gebracht. Zo ontstaat een optimale uitwisseling van informatie die de aanpak van malafide zorgaanbieders moet versterken en de kans op goede zorg voor kwetsbare inwoners door kwalitatief goede aanbieders vergroot.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.