Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Reguliere Bbz-regeling weer van toepassing vanaf 1 april

Vanaf 1 april 2022 is de reguliere Bbz-regeling weer van toepassing. De tijdelijke wijzigingen gelden dan niet meer. Voor gemeenten en andere uitvoerders van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) vraagt dit om aanpassingen in het aanvraagproces en (later) in de definitieve vaststelling. 

Divosa 28 maart 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

michaelmjc_E+_via GettyImages

Omdat de Bbz-regeling vanaf 1 april wijzigt, moeten ondernemers die een beroep willen doen op het Bbz een nieuwe aanvraag indienen. Het aanvraagformulier en het aanvraagproces zullen ook op een aantal punten wijzigen. Gemeenten kunnen hier (deels) ook eigen afwegingen in maken. In de laatste update van het project '‘Innovatie & professionalisering Bbz’ worden de belangrijkste punten genoemd. 

Project Innovatie en professionalisering Bbz 

Omdat het kabinet op 14 december jl. bekend maakte dat het vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) met drie maanden werd verlengd, werd een flinke toename van het aantal Bbz-aanvragen verwacht. Om deze toename te verwerken gaf het ministerie van SZW opdracht voor uitvoering van het project ‘Innovatie & professionalisering Bbz’, waarbij ook Divosa is betrokken.

Samen met verschillende gemeenten, het GBI, VNG Realisatie en PPO Nederland kijkt Divosa naar zaken als digitalisering, expertiseontwikkeling en personele inzet door gemeenten. 

Download

Update 1  (PPO, februari 2021)
Update 2 (PPO, april 2021) 
Update 3 (PPO, juni 2021) 
Checklist 'Van Tozo naar Bbz' bij Update 3 (PPO, juni 2021)
Update 4 (PPO, juli 2021)
Update 5 (PPO, september 2021)
Update 6 (PPO, december 2021)
Update 7 (PPO, december 2021)
Update 8 (PPO, december 2021)
Update 9 (PPO, maart 2022)

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.