Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

RSJ stelt dat Besluit Jeugdwet in verband met de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp (conceptbesluit Jw) duidelijker en concreter kan

Met het wetsvoorstel Rechtspositie gesloten jeugdhulp worden in de Jeugdwet meer en strengere voorwaarden gesteld aan het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen, met als doel het verbeteren van de rechtspositie van jeugdigen die in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp verblijven. In het conceptbesluit Jw worden deze voorwaarden verder uitgewerkt.

Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming 20 juni 2023

Vrijheidsbeperkende maatregelen maken een inbreuk op bepaalde grondrechten van de jeugdige. Gezien het ingrijpende karakter hiervan, vindt de RSJ het van belang dat de randvoorwaarden en waarborgen bij het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen duidelijk en concreet zijn.

De RSJ vindt het positief dat met de wijziging van het Besluit Jw nadere waarborgen voor het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen bij jeugdigen in de gesloten jeugdhulp worden vastgelegd en dat hiermee hun rechtspositie wordt versterkt.

Op een aantal punten, met name ten aanzien van (de duur van) insluiting, vindt de RSJ dat striktere waarborgen noodzakelijk zijn, om de schadelijke effecten van insluiting op jeugdigen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is de RSJ van mening dat het conceptbesluit Jw op een aantal punten verduidelijking behoeft. Tot slot mist de RSJ voor een aantal vrijheidsbeperkende maatregelen een nadere uitwerking in het conceptbesluit Jw of andere regelgeving.

Publicatie

Advies wijziging Besluit Jeugdwet in verband met de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.