Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Siza en Attent Zorg en Behandeling slaan handen ineen ‘Samen meer kunnen’

Siza en Attent Zorg en Behandeling gaan samenwerken door het starten van consulten ouderengeneeskunde op met name complexe situaties van cliënten van Siza. Op 23 augustus jongstleden legden beide organisaties de onderlinge afspraken hiervoor vast in een samenwerkingsovereenkomst. Medisch directeur van Siza, Esther Bakker-van Gijssel is blij met de samenwerking: “In tijden van schaarste aan zorgprofessionals gaan we samen op weg om de kwetsbaren in de maatschappij de zorg te leveren die bijdraagt aan een hogere levenskwaliteit.”

Attent Zorg en Behandeling 23 augustus 2022

Aanleiding

Siza heeft, zoals veel zorgaanbieders, steeds vaker te maken met een toenemend ingewikkelde zorgvraag. Expertise vanuit de specialistische ouderengeneeskunde is daarbij vaak gewenst. Een specialist ouderengeneeskunde kan veel betekenen in het leven van chronisch zieke patiënten met een ingewikkelde zorgvraag. Vaak zijn dit kwetsbare ouderen, maar soms ook jongere cliënten. 

Door deze gespecialiseerde aanvullende blik op de vraagstelling rondom de cliënten van Siza wordt het pallet aan begeleiding- en behandelingsmogelijkheden verrijkt. Hierdoor is er een nog betere ondersteuning bij de verhoging van de levenskwaliteit van de meest kwetsbare en oudere cliënten.

In de praktijk betekent dit dat de specialist ouderengeneeskunde van Attent Zorg en Behandeling deelneemt aan multidisciplinaire besprekingen rondom de zorg van cliënten van Siza, zodat er waar mogelijk vanuit dit specialisme ook sprake is van onder andere preventie. In zorgtaal ook wel ‘advanced care planning’ genoemd; het vroegtijdig in kaart brengen van wat belangrijk is én wat mogelijk aandacht zal vragen. Dit voorkomt veelal problemen en geeft een hogere kans op levenskwaliteit. Op deze wijze delen we met elkaar onze kennis en deskundigheid in het belang van de cliëntenpopulatie van Siza. 

Over Siza

Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te verleggen. Bij Siza werken 2.500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3.500 mensen. Siza heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant. 

Over Attent Zorg en Behandeling

Attent Zorg en Behandeling ondersteunt de ouder wordende mens het leven te leiden zoals zij of hij dat wenst. Dit wordt gedaan door inzet van specialistische kennis en deskundigheid. Goede zorg en behandeling staat voor Attent gelijk aan tijdig en adequaat omgaan met veranderingen die vaak gepaard gaan met het ouder worden. Attent levert diensten op het gebied van wonen met zorg, welzijn en zorg aan vooral ouderen in de brede regio van Doesburg, Dieren, Rheden, Velp, Arnhem en Elst. Dit kan binnen de woonzorglocaties, maar ook bij de cliënt thuis. Bij Attent spannen 1.480 medewerkers en 460 vrijwilligers zich dagelijks in om, aan meer dan 1.600 cliënten, zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.