Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Sleutel voor Jeugdhulp – Onderzoek naar de realisatie van de beoogde hervorming van de jeugdhulp en de rol van het Sociaal Wijkteam

Sinds 2015 is de jeugdhulp gedecentraliseerd naar gemeenten. De kosten van de jeugdhulp in Zwolle namen sterk toe vanaf 2017/2018 waardoor de budgetten in de jeugdhulp werden overschreden. Dit was mede aanleiding voor de hervormingsagenda Sociaal Domein die op 10 februari 2020 werd vastgesteld. Centraal hierin staat een aantal bewegingen dat moet zorgen voor inhoudelijke verbeteringen. Met deze bewegingen als uitgangspunt wordt beoogd besparingen te realiseren, de hulp meer integraal en dichterbij de inwoner te organiseren en het netwerk (inclusief scholen) te betrekken om tot preventief jeugdbeleid te komen. Het Sociaal Wijkteam speelt in de uitvoering van deze bewegingen een sleutelrol.

nvrr 3 april 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Om vast te kunnen stellen of de werkwijze van het Sociaal Wijkteam bijdraagt aan de realisatie van de gewenste inhoudelijke verbeteringen heeft de Zwolse Rekenkamercommissie dit onderzoek uitgevoerd. Wat is er nodig om tot een meer doelmatige en doeltreffende aanpak van de jeugdhulp te komen (met specifieke aandacht voor het Sociaal Wijkteam)? Is het Sociaal Wijkteam in staat zijn sleutelrol te vervullen zoals beoogd in de Hervormingsagenda?

Onderzoeksvraag

In hoeverre is te verwachten dat de gewenste inhoudelijke verbeteringen op het gebied van jeugdhulp met de huidige aanpak gerealiseerd kunnen worden en is het Sociaal Wijkteam in staat om de aan hen toegedichte sleutelrol hierin te vervullen?

Onderzoek door

Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)

Onderzoeksbureau

B&A

Bijlagen

Raadsbesluit Rekenkamerrapport Sleutel voor Jeugdhulp

Bestuurlijke Reactie op rapport Sleutel voor Jeugdhulp

Eindrapport Rkc Zwolle sleutel voor jeugdhulp april 2023

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.