Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

Huiselijkgeweld.nl 16 augustus 2018

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag hield eind juni een bijeenkomst in het kader van het opstellen van de schaduwrapportage voor het Verdrag van Istanbul. Een week later werd een tweede bijeenkomst georganiseerd met een focus op specifieke vormen van geweld tegen ZMV-vrouwen. Zelforganisaties, opvang, politie, advocaten en belangen- en ondersteuningsorganisaties spraken daar onder meer over hun ervaringen in de praktijk, het functioneren van bestaand (gemeentelijk) beleid en over de gaten in beleid en regelgeving. Het verslag van deze expertbijeenkomst is onlangs gepubliceerd.

Knelpunten
De genoemde knelpunten zijn zeer divers. Denk aan stereotyperingen en taalproblemen en een gebrek aan cultuursensitiviteit en diversiteit. Daarnaast ontbreekt er eenduidig, samenhangend (landelijk aangestuurd) beleid bij gemeenten en beschikken professionals vaak over onvoldoende kennis van het Istanbul Verdrag.

Istanbul Verdrag
Het Istanbul Verdrag, geïnitieerd door de Raad van Europa, beoogt alle vormen van geweld tegen vrouwen, en huiselijk geweld (waarvan ook mannen slachtoffer kunnen zijn), te stoppen. Dit bijzondere mensenrechtenverdrag is op 1 maart 2017 in werking getreden. Dat betekent dat beleid en praktijk moeten voldoen aan de bepalingen zoals gesteld in het verdrag.

Bekijk hier het verslag van de expertbijeenkomst

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.