Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Verhoging beslagvrije voet pas na aanvraag burgers

Burgers bij wie beslag is gelegd op het inkomen maken iets meer kans op een verhoging van hun bestedingsruimte. Ze moeten daarvoor wel eerst de schuldeiser aanschrijven, die op zijn beurt kan bepalen of de zogeheten beslagvrije voet omhoog kan. Dat staat in een convenant dat deze week door onder meer het UWV, de SVB en de Belastingdienst is ondertekend. Tot de ondertekenaars behoort ook Divosa, die het convenant beschouwt als opmaat naar een meer structurele regeling die meer waarborgen biedt voor bestaanszekerheid.

Divosa 2 februari 2023

Mensen van wie een deel van het inkomen in beslag wordt genomen om een schuld te betalen, houden via de beslagvrije voet grip op een bepaald deel van hun inkomen. Beslagleggers mogen dat deel van het inkomen niet innen, zodat er voldoende geld overblijft om van te leven. Sinds begin dit jaar zijn de uitkeringen en het minimumloon met 10 procent verhoogd. Dit heeft echter geen directe impact op de hoogte van de beslagvrije voet. Die wordt pas na een jaar opnieuw berekend, zo staat in de wet.

Onder het sociaal minimum schieten

De convenantpartijen hadden graag gezien dat die herberekening gelijk zou lopen met het de stijging van het minimumloon. Want dat zou ervoor zorgen dat het bedrag dat mensen overhouden na een loonbeslag, voldoende is om van rond te komen. Het voorkomt dat mensen onder het sociaal minimum schieten, en ook dat ze door de stijgende prijzen nog dieper in de problemen komen. Maar juridisch en in de uitvoering bleek een aanpassing van de wet die dit zou zou verplichten, niet haalbaar. Daarom is nu gekozen voor een tussenoplossing, waarbij inwoners worden gestimuleerd contact te zoeken met hun beslaglegger. Die kan dan weer een besluit nemen over de hoogte van de beslagvrije voet.

Hoogst haalbare

Divosa ziet het convenant voor nu als het hoogst haalbare. Het helpt mee dat inwoners met een loonbeslag niet onder het sociaal minimum schieten. ‘Voor Divosa staat bestaanszekerheid voorop. Het zou beter zijn als de verhoging van het minimumloon en de beslagvrije voet op elkaar worden afgestemd. Wij roepen gemeenten op hun inwoners te motiveren om een aanvraag te doen’, zegt Divosa-voorzitter Erik Dannenberg.

Divosa vindt dat de beslagvrije voet ook automatisch mee moet stijgen met de inflatie. Alleen zo houden mensen voldoende geld over om in de basale kosten van het levensonderhoud te voorzien.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.