Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

Visie eerstelijnszorg 2030 vastgesteld

Met de Visie eerstelijnszorg 2030 zetten we een nieuwe stap naar een georganiseerde 1e lijn. Het sociaal domein en 1e lijnszorg beter op elkaar afstemmen staat centraal. Het is een belangrijke mijlpaal op weg naar integrale samenwerking tussen professionals, om passende zorg en ondersteuning te kunnen bieden.

VNG 2 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Belangrijke opgave uit het IZA

De Visie eerstelijnszorg 2030 is voor gemeenten een belangrijke opgave uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vanuit de 1e lijnszorg worden hechte wijkverbanden opgezet tussen in elk geval huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige. Van daaruit wordt aansluiting met het sociaal domein gezocht, passend bij de lokale situatie en de context van de wijk.

'In de wijken gebeurt het. Daar werken huisartsen en wijkverpleegkundigen al veel samen met professionals uit het sociaal domein en deze visie gaat hen helpen om elkaar nog beter te vinden', zegt Otwin van Dijk, burgemeester Oude IJsselstreek en namens de VNG lid van het bestuurlijk overleg IZA.

Aandacht voor randvoorwaarden

Uiteraard is een sterk en stabiel sociaal domein de basis om deze samenwerking goed en duurzaam gestalte te geven. De VNG blijft daarom aandacht vragen voor de juiste randvoorwaarden. Ook investeringen in bestaanszekerheid en kansengelijkheid zijn onmisbaar. Tot slot hebben we in onze reactie ook benoemd dat de inwoner betrokken moet worden en dat er voldoende oog moet zijn voor bijzondere doelgroepen. Deze onderwerpen worden meegenomen in de uitvoering van de visie.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.