Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb
0

VNG ALV stemt in met nieuwe geschillencommissie sociaal domein 

De Algemene ledenvergadering van de VNG stemde vandaag in met het oprichten van een nieuwe Geschillencommissie sociaal domein (GSD). In het convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ hadden de partijen, waaronder de VNG, eerder al afgesproken een (nieuwe) geschillencommissie in te richten.   

VNG 2 december 2022

Reikwijdte van de nieuwe commissie  

De nieuwe commissie zal zich richten op geschillen op het gebied van Jeugd en Wmo en daarbij ook ander typen geschillen behandelen dan die de inkoop en uitvoering van contracten betreffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geschillen tussen gemeenten onderling over de Norm voor Opdrachtgeverschap.

De functie van de Adviescommissie geschillen landelijke toegankelijkheid MO/BW wordt ook ondergebracht in de GSD. Uitgangspunt is om met de nieuwe GSD en werkwijze dekkende mogelijkheden voor geschilbeslechting te creëren waar die er nog niet zijn zodat een gang naar de rechter zoveel mogelijk wordt voorkomen.   

 Start nieuwe GSD   

De nieuwe GSD start waarschijnlijk per 1 april 2023. De bestaande geschillencommissie en de Adviescommissie geschillen landelijke toegankelijkheid MO/BW zal tot die tijd nog functioneren en daarna opgeheven worden.

Meer informatie  

Het voorstel aan de ALV geeft een nadere toelichting op de inrichting, werkwijze en bevoegdheid van de nieuwe GSD:

Nieuwe Geschillencommissie sociaal domein (pdf)   

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.