Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

VNG-inbreng op Kamerdebat GGZ/MO en suïcidepreventie

De vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert a.s. woensdag over GGZ/Maatschappelijke Opvang en suïcidepreventie. In aanloop naar het debat heeft de VNG de commissieleden per brief 5 punten onder de aandacht gebracht.

VNG 9 mei 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Hieronder vatten we deze punten samen, kijk voor de brief onderaan dit bericht.

Extra geld aanpak dakloosheid is welkom, nieuw plan niet nodig

Het is goed dat extra budget beschikbaar komt voor het bestrijden van dakloosheid. Maar een nieuw plan van aanpak is niet nodig: de vorige staatssecretaris heeft met het Brede plan van aanpak van dakloosheid - samen met gemeenten, cliënten en uitvoerende partners - al plannen voor een toekomstbestendige maatschappelijke opvang ontwikkeld.

Goed beeld van de ontwikkelingen is noodzakelijk

De discussie over de toename van dakloosheid wordt nog gevoerd op grond van gebrekkige cijfers. Een goed beeld van de maatschappelijke opvang en de groei daarin is noodzakelijk. Samen met het rijk werken we aan een monitor die de ontwikkelingen beter en actueler in beeld brengt.

Beweging naar Beschermd Thuis moet doorgaan

De beweging van klassiek Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (meer inclusieve vormen van wonen in de wijk) moet doorgaan. Uitvoeringskracht en zorgvuldige voorbereiding voor en door gemeenten is en blijft ons uitgangspunt. Gemeenten hebben de regionale samenwerking via de Norm voor Opdrachtgeverschap (inhoudelijk én financieel) in nagenoeg het hele land al op orde. Het tekort aan passende woningen in de volle breedte is een zorg, ongeacht welke uitwerking wordt gekozen. Daarbij zien we juist ook voordelen van goede spreiding van voorzieningen over het hele land.

Realiseer naast consultatie- ook coördinatiefunctie 

We zijn blij met de bestuurlijk afspraken over de invoering van de consultatiefunctie in de Zvw per 2024. Graag pakken we nu ook direct door met de realisatie van de coördinatiefunctie die eveneens cruciaal is voor een goede organisatie van GGZ-zorg en ondersteuning én preventie in de wijk.

Kabinetsbrede aanpak en aandacht is nodig

Veel mentale gezondheids- en GGZ-problemen worden (mede) veroorzaakt door factoren buiten de zorg. Ze hangen bijvoorbeeld samen met basale noden op het gebied van wonen, bestaanszekerheid en leefomgeving. De ministers en staatssecretaris zullen dan ook hun collega's van andere departementen moeten betrekken om tot oplossingen te komen.

Meer informatie

Download onze brief aan de Tweede Kamer:

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.