Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

VNG komt met wetsvoorstel voor beter openbaar bestuur

Voor het eerst in de geschiedenis presenteert de VNG een compleet wetsvoorstel voor een beter openbaar bestuur. De Wet op het decentraal bestuur kan na de kabinetsformatie snel worden ingevoerd.

VNG 19 november 2020

Met een nieuwe wet wil de VNG bereiken dat de minister van Binnenlandse Zaken meer regie kan voeren op beleid dat voor de uitvoering op het bordje van gemeenten belandt. Nu ontbreekt die regie en worden gemeenten geconfronteerd met beleid dat is bedacht op de vakdepartementen die daarbij onvoldoende rekening houden met de uitvoerbaarheid op lokaal niveau.

Volgens het wetsvoorstel moet er elke vier jaar een bestuurlijk beleidskader komen waarbinnen de vakministers moeten opereren. Zoals dat nu ook bij het financieel beleid gebeurt. De afgelopen jaren verwees het kabinet steeds naar de taakstelling die was afgesproken in het regeerakkoord. Zo kan het ook werken met beleid dat op lokaal niveau moet worden uitgevoerd.

In VNG Magazine zegt staatsrechtgeleerde Douwe Jan Elzinga, die het wetsvoorstel op verzoek van de VNG schreef, hierover: 'Was er een bestuurlijk beleidskader geweest, dan had minister Kajsa Ollongren tegen haar college Eric Wiebes kunnen zeggen: zoals het nu gaat met de Regionale Energiestrategieën, gaat het niet goed, want we hebben afgesproken de gemeenteraden een stevige positie te geven. Het grote voordeel van een wettelijke regeling is, dat niet alleen de minister van BZK erbij betrokken is, maar het kabinet als geheel.’

Elzinga hoopt dat de nieuwe Wet op het decentraal bestuur er is vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.