Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Vroegsignalering jongeren: handreiking biedt praktische hulp

Met de nieuwe handreiking ‘Zó krijg je samen zicht op jongeren’ biedt het CCV praktische hulp om de vroegsignalering van jongeren die in de problemen dreigen te raken goed in te richten en op te pakken. Hiermee heeft u een mooie tool in handen om de signalering in uw gemeente (nog) beter in te richten.

VNG 26 mei 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Bouwstenen voor procesregisseurs OOV en hun partners

Om risicojongeren en jongeren die dreigen af te glijden naar criminaliteit beter in beeld te hebben of krijgen, is goed samenwerken tussen de gemeente en andere partners van doorslaggevend belang. Hiervoor geven de bouwstenen uit de handreiking procesregisseurs van de afdeling OOV bij gemeenten en hun partners duidelijke handvatten.

Een goede signaleringsroute

Het sneller herkennen van signalen dat jongeren verkeerde keuzes maken en in de criminaliteit (dreigen) terecht (te) komen, vraagt om het nodige bewustzijn én kennis. Dat is de basis, maar wat doe je daarna met die signalen? In het 2e deel van de handreiking staat hoe een goede signaleringsroute eruit ziet, inclusief een helder procesmodel.

Risicosignalen als 'rode vlaggen'

Sommige signalen kunnen erop wijzen dat een jongere een risico vormt of gaat vormen voor zichzelf en/of de samenleving, of dreigt af te glijden naar criminaliteit. Deze signalen zijn vaak subtiel: je moet er bewust op letten om ze te zien. Als een signaal wijst op een risico kan dat een 'rode vlag' zijn. Het 3e deel van de handreiking benoemt deze zogenoemde rode vlaggen.

Bijlage

Zó krijg je samen zicht op jongeren

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.