Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Wat verandert er per 1 juli 2024 op het terrein van het ministerie SZW

Op 1 juli 2024 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Rijksoverheid 20 juni 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Dubbele kinderbijslag

Ouders van kinderen met een indicatie voor Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen per 1 juli automatisch dubbele kinderbijslag. Dubbele kinderbijslag intensieve zorg is een tegemoetkoming voor ouders van kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Ook is het mogelijk gemaakt de dubbele kinderbijslag met 6 maanden terugwerkende kracht toe te kennen.

WIA-beoordelingen

Om de achterstanden in de sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering terug te brengen, komt er vanaf 1 juli een tijdelijke maatregel bij. Hierdoor wordt er alleen gekeken naar wat mensen feitelijk verdienen. Op basis daarvan volgt een beoordeling over de mate van arbeidsongeschiktheid. De tijdelijke maatregel is voor de komende 3 jaar. Naar verwachting kunnen hierdoor jaarlijks 3.000 tot 4.000 meer WIA-claimbeoordelingen worden uitgevoerd.

Kinderopvang

Per 1 juli 2024 veranderen de kwaliteitseisen voor de buitenschoolse opvang (bso) en de dagopvang. De bso kan door de aanpassingen meer activiteiten aanbieden die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. In de dagopvang mogen beroepskrachten in opleiding onder voorwaarden een ‘vast gezicht’ (vaste beroepskracht) zijn voor de kinderen. Deze aanpassing moet werkdruk en roosterproblemen door personeelstekort verminderen.

Ook worden per 1 juli 2024 het minimumuurloon, de uitkeringen geïndexeerd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.