Menu

Filter op
content
Zorg&Sociaalweb

0

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil het gemeenten makkelijker maken om jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning in te kopen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt.

Tweede Kamer 14 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Sinds 2015 is het aan gemeenten om jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning te organiseren. Dit gebeurt vaak via aanbestedingen. Hiervoor moeten gemeenten nu een uitgebreid en ingewikkeld proces optuigen dat hen, maar ook geïnteresseerde zorgaanbieders veel tijd en geld kost.

De wetswijziging moet het inkopen van zorg makkelijker maken en daarnaast ervoor zorgen dat er betere afspraken komen over redelijke prijzen en over zorgvuldigheid in het aanbestedingsproces. Volgens staatssecretaris Van Ooijen levert dit meer ruimte op voor dialoog en samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Aanbesteden

Gaat de wet wel ver genoeg, vraagt Westerveld (GroenLinks) zich af. Het liefst zou ze helemaal af willen van aanbestedingen bij het inkopen van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Ook Hijink (SP) hekelt het "aanbestedingscircus", en oppert dat gemeenten ook zelf een organisatie zouden kunnen beginnen die bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg voor haar rekening neemt.

Gemeenten zijn niet verplicht om alle vormen van zorg aan te besteden, benadrukt de staatssecretaris. Ze kunnen ook kiezen voor andere werkwijzen, zoals werken met subsidies.

Regeldruk

Cliënten zijn gebaat bij minder regeldruk, zegt Sahla (D66). Professionals kunnen zich daardoor namelijk bezighouden met de zorg in plaats van met papierwerk. Zorgen de extra regels rondom prijzen en zorgvuldigheid niet alsnog voor extra werklast, vraagt Maeijer (PVV) zich af. Ook Werner (CDA) wil weten of de wet doet waarvoor die bedoeld is: zorgen voor meetbaar minder administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders.

Het voorstel is erop gericht de werkdruk juist te verminderen, reageert de staatssecretaris. Volgens hem gaan gemeenten en zorgaanbieders met deze nieuwe regels daadwerkelijk minder werk kwijt zijn, bijvoorbeeld aan het opzetten van een offertetraject.

Contracten

Werken met aanbestedingen kan ervoor zorgen dat gemeenten telkens weer een vertrouwensband moeten opbouwen met een nieuwe zorgaanbieder, stelt Bikker (ChristenUnie). Ze vraagt de staatssecretaris welke mogelijkheden er zijn voor het verlengen van contracten met aanbieders. Van den Hil (VVD) benadrukt dat professioneel contractmanagement belangrijk is en wil van de staatssecretaris weten hoe het kabinet gemeenten hierbij helpt.

De staatssecretaris "dringt zeer aan" op langdurende contracten bij gemeenten. Hij ziet ook bij steeds meer gemeenten dat ze vaker kiezen voor dergelijke contracten. Verder wijst Van Ooijen erop dat er handreikingen beschikbaar zijn die gemeenten kunnen helpen bij het inkoopproces. Bovendien hebben gemeenten volgens de staatssecretaris steeds meer onderling contact over hoe ze dit het beste kunnen aanpakken.

De Kamer stemt op 19 april over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.