Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Wetsvoorstel om zwijgbedingen jeugdzorg, zorg en ondersteuning nietig te verklaren

Als wordt gezwegen over fouten, kan daar niet van worden geleerd. Door het nietig verklaren van zwijgcontracten probeert het kabinet te voorkomen dat zaken in de doofpot belanden. Dergelijke zwijgbedingen zijn "volstrekt ongewenst", slecht voor de kwaliteit van de zorg en in strijd met essentiële waarden als goed bestuur en transparantie, stelt minister Helder.

Tweede Kamer 20 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Een zwijgbeding is een afspraak tussen zorgaanbieder en cliënt om geen informatie te geven aan anderen over iets wat is misgegaan. Het kan gaan om zwijgen tegen media, maar ook tegen de inspectie of om de afspraak geen klacht in te dienen. Er wordt niet vaak melding van gemaakt, maar toch komen ze nog steeds voor, aldus de minister.

Steun

Bij werken met ziel en zakelijkheid passen geen zwijgcontracten, vindt Peters (CDA, mede namens de ChristenUnie). Bij incidenten is het volgens hem belangrijk om de relatie te herstellen en vervolgens te leren van gemaakte fouten. Iemand verplicht het zwijgen opleggen is onaanvaardbaar, vindt Maeijer (PVV): elk zwijgcontract is er één te veel. Zij is blij dat met het wetsvoorstel de positie van cliënten wordt versterkt.

Het is goed dat zwijgbedingen in de zorg onmogelijk worden gemaakt, zegt Kwint (SP). We moeten volgens hem af van het afdekken van misstanden. Zou een vergelijkbare wet ook niet in andere sectoren moeten worden ingevoerd, zoals het onderwijs? Daar is niet voor gekozen omdat het in deze wet specifiek gaat om de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt, reageert de minister.

Sahla (D66) benadrukt dat in de geplande voorlichtingscampagne duidelijk moet worden gemaakt dat het niet nodig is om naar de rechter te stappen. Helder is het daarmee eens. In de publiekscampagne worden mensen ertoe opgeroepen om mogelijke zwijgbedingen te melden bij de inspectie. De inspectie staat ervoor open om hier vragen over te beantwoorden, zegt de minister.

Jeugdzorg

Hoe pakt het wetsvoorstel uit voor de jeugdzorg? En hoe wordt "incident" precies gedefinieerd? Voor Westerveld (GroenLinks) is dat onvoldoende duidelijk. Helder stuurt hierover vóór 10 mei een brief. Een incident is volgens de wet een "niet-beoogde onverwachte gebeurtenis" waardoor de patiënt schade lijdt, zegt de minister. Zij erkent dat het soms moeilijk is om aan te tonen of er sprake is van een incident, mede door het criterium "niet-beoogd". Daarom komt zij met een nadere toelichting.

Bejegening hulpverleners

Hoe beschermen we (jeugd)hulpverleners tegen onheuse bejegening? Veel woordvoerders vragen daarnaar. Openheid mag niet leiden tot bedreigingen, onlinehaat, laster en andere ellende, benadrukt De Neef (VVD). De angst van jeugdzorgprofessionals dat dit wetsvoorstel tot meer problemen leidt, moet volgens Kuiken (PvdA) dan ook serieus worden genomen.

Zorgverleners moeten beschermd worden tegen online agressie, betoogt de minister. Het ministerie van Justitie werkt aan een wetsvoorstel dat doxing, het online delen van persoonsgegevens op internet, strafbaar maakt. Die wet ligt inmiddels bij de Raad van State voor advies.

De Kamer stemt op 10 mei over het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.