Menu

Filter op
content
PONT Zorg&Sociaal

0

Zorgbarometer: seinen voor jeugdzorg op rood

Meer dan 40 % van de jeugdzorginstellingen maakte verlies over 2022. In de financiële scores van de sector is een duidelijk daling zichtbaar en daarmee staan ‘bijna alle seinen op rood’ voor de jeugdzorg, zo concludeert advies- en consultancybureau EY vandaag in de Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2023. ‘Jeugdzorg rapporteert als enige subsector een verlies’, aldus EY. De ruimte om verliezen op te vangen is bij de meeste instellingen zeer beperkt, de solvabiliteit is afgelopen jaren flink gedaald. Ook concludeert EY dat er door de beperkte rendementen weinig tot geen ruimte is voor het doen van investeringen. Bas Timman, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland: ‘We krijgen van onze leden al langere tijd signalen dat de situatie steeds nijpender wordt. We trekken daarover ook regelmatig aan de bel, maar tot nu toe zonder resultaat. De conclusies van EY komen dus niet als een verrassing, maar de onderliggende cijfers zijn zeer zorgwekkend. Juist nu er geïnvesteerd moet worden in betere jeugdzorg, ontbreekt de financiële ruimte daarvoor.’

Jeugdzorg Nederland 5 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Waar de jeugdzorgorganisatie over 2022 gemiddeld 1,1 % verlies maakten, hielden gemeenten dat jaar 3,9 miljard euro over. Timman: ‘Het is zuur dat we van veel jeugdzorgorganisaties horen dat gemeenten het extra geld dat zij kregen om de hoge energiekosten te compenseren, niet hebben uitbetaald aan de zorgaanbieders. Ook is alle coronasteun stopgezet, terwijl de effecten van de coronacrisis ook financieel nog doorwerken. Tarieven zijn vaak al aan de lage kant en als de tarieven onvoldoende meestijgen met de kostenontwikkelingen, dan wordt de situatie onhoudbaar.’ In de Hervormingsagenda Jeugd zijn afspraken gemaakt die in de toekomst tot passende tarieven moeten leiden. Timman: ‘Maar gemeenten moeten in de tussentijd natuurlijk ook kijken wat er mogelijk is en landelijke afspraken zoals die over de compensatie van de gestegen energiekosten nakomen.’ Jeugdzorg Nederland deelt de zorgen van gemeenten als het gaat om de beschikbare budgetten op de langere termijn. Timman: ‘De toekomstige financiële situatie van gemeenten is zorgelijk en we steunen de gemeenten in hun pleidooi voor duurzame structurele oplossingen om de jeugdzorg te financieren. Maar tekorten mogen niet afgewenteld worden op de tarieven, de Barometer van EY laat zien dat er echt snel iets moet veranderen.’

Jeugdzorg Nederland heeft EY de opdracht gegeven om een verdiepende scenarioanalyse te doen naar de impact van cao-stijgingen en de relatie met de tariefontwikkeling. De resultaten van dit onderzoek worden later deze maand verwacht en gepubliceerd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.