Menu

Zoek op
rubriek
Zorg&Sociaalweb
0

Zorgcowboys persoonlijk aansprakelijk stellen: veel werk, maar het kan

De gemeente Almelo had er enorm veel werk aan. Meer dan 700 uur voor de toezichthouders en 90 uur voor de Sociale Recherche. Om nog maar niet te spreken over de advocatenkosten in een procedure met allen al bijna 100 afzonderlijke producties. Maar het resultaat mag er wezen.

28 juli 2022

Rechtbank Overijssel, locatie Almelo

De gemeente mag de aanbieder uitsluiten

De gemeente mag de niet (echt) geleverde zorg terugvorderen, maar ook: de onderzoekskosten, de incassokosten, de beslagkosten en de proceskosten, totaal € 1.895,758,49 nog te verminderen met de wettelijke rente. En de gemeente mag de bestuurders van de aanbieder hoofdelijk aansprakelijk stellen.  

De reden van dit alles is bijna tekstboek hoe het mis kan gaan in het sociaal domein: geen geschoold personeel, geen zorgplannen, geen daadwerkelijke begeleiding, facturering van zorg die niet is geleverd, hoge winsten en nog hogere dividenden. Met als kers op de taart: het aan de gemeente factureren van de uren van personen die met een uitkering van dezelfde gemeente werkervaring op konden doen.

Het belangrijkste in de uitspraak: bestuurders van een frauderende zorgaanbieder kunnen wel degelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld: “Van een bestuurder van een zorgaanbieder mag worden verwacht dat hij in ieder geval over elementaire kennis beschikt over de wijze van declareren dan wel hierin zich in voldoende mate laat adviseren, zodat hij ervan op de hoogte is welke behandeling zich wel en niet voor declaratie leent”. Het terughalen van de gelden wordt nog wel een klusje, maar de gemeente heeft heel verstandig als conservatoir beslag gelegd alle bankrekeningen van de zorgaanbieder, en op de bankrekeningen en woonhuizen van de bestuurders.

De les voor gemeenten: doe het huiswerk in dit soort zaken héél goed. We lezen kort onder de oppervlakte de waardering van de rechtbank: “Geconstateerd moet worden dat er heel veel uren zijn gemaakt, maar de rapporten zijn dan ook uitgebreid en met veel stukken en uitzoekwerk onderbouwd”.

En de algemene boodschap: fraude in het sociaal domein wordt steeds minder interessant als verdienmodel.

Noot van de redactie:

De gemeente Almelo heeft aan Take Care over de jaren 2016 tot en met 2019 geldsommen betaald zodat Take Care zorg kon verlenen aan cliënten met een indicatie. Take Care heeft die zorg volgens de gemeente Almelo echter niet goed geleverd, en daarom vorderde zij de betaalde bedragen terug. De Rechtbank Overijssel oordeelt nu dat Take Care inderdaad niet de overeengekomen maatwerkvoorziening heeft geleverd, onder meer niet omdat Take Care niet beschikte over voldoende opgeleid personeel dat deze zorg kon leveren. Zowel de B.V. als haar bestuurders zijn volgens de rechtbank hiervoor aansprakelijk.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

U moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.